Strona główna Brochów Finanse i plany

Finanse i plany

475
0
PODZIEL SIĘ

Na najbliższej sesji Rady Gminy Brochów, która zaplanowana jest w piątek 31 czerwca, radni skupią się przede wszystkim na finansach i planach zadań na najbliższy czas. Skorygowana zostanie Wieloletnia Prognoza Finansowa i budżet tegoroczny.

Korekta wynika z wprowadzenia nowych dotacji uzyskanych przez gminę. Ustalone zostaną diety dla sołtysów obowiązujące w bieżącej, pięcioletniej kadencji. Radni zajmą się też stawkami za korzystanie z przedszkola, a także ustaleniem tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami dzieci 6-letnich i młodszych.

W porządku obrad jest też uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów. Jak wspomniał ostatnio Piotr Szymański, wójt gminy, takie zmiany muszą być podejmowane co jakiś czas, gdyż gmina się rozwija, przybywa mieszkańców i konieczna jest weryfikacja i uaktualnianie wszelkich studiów i planów przestrzennych. Jednak w tym względzie obowiązują ustalone procedury, a do tych właśnie zmierzają podejmowane teraz działania. Zatwierdzony ma być również plan przestrzennego zagospodarowania we wsi Janów.

Wzorem innych gmin, również Brochów ma obowiązek wydelegować swego przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie. Tym przedstawicielem może być radny lub wybrany pracownik urzędu gminy.

Radni mają też przyjąć uchwałę o przekazaniu OSP w Przęsławicach samochodu ratowniczo-gaśniczego.

BN

fot.pixabay