Strona główna Kampinos Finał kampinoskiego projektu

Finał kampinoskiego projektu

409
0
PODZIEL SIĘ

Dwudniowa konferencja (8-9 maja) w Lesznie zakończyła realizację projektu „Kampinoskie Bagna”, którego celem jest ochrona mokradeł Puszczy Kampinoskiej. Prace na terenie Parku   trwały 6 lat. Ich efektem jest znaczna poprawa stanu obszarów bagiennych. Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Podczas realizacji projektu zbudowano na terenie KPN 40 obiektów małej retencji. To, że spełniają swą rolę, wykazała tegoroczna, bardzo sucha wiosna. W normalnych warunkach, bez tych urządzeń bagna mogłyby okresowo wyschnąć. Co przełożyłoby się na stan tamtejszej flory i fauny. W ramach projektu wykupione zostało dla PKN ponad 140 hektarów gruntów położonych na obszarach bagiennych, głównie nad Kanałem Zaborowskim i w dolnym biegu Łasicy.

Projekt „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” sfinansowany został przez Life Nature, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środki własne partnerów projektu. Tymi zaś byli KPN, Krajowe Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią (REC Polska), Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Koszt całego projektu to 4 314 193 euro. Wszystkie realizowane prace były skonsultowane z mieszkańcami miejscowości puszczańskich. Uzgodniono je w trakcie gminnych i sołeckich spotkań, a także podczas pikników. Działania zostały objęte monitoringiem przyrodniczym oraz hydrologicznym.

Choć finał projektu zaplanowany został na 30 czerwca, to wszystkie prace nim przewidziane już zakończono. Konferencja w Lesznie, z udziałem Adama Struzika – marszałka województwa, była okazją do przedstawienia szczegółów tej największej od lat inwestycji oraz płynących z niej korzyści. Marszałek Struzik wskazał na znaczącą rolę, jaką ekosystemy bagienne pełnią w stabilizacji klimatu ziemi oraz ochronie bioróżnorodności, a tym samym utrzymania życia na naszej planecie.

Podczas konferencji uczestnikom zaprezentowano wybrane obiekty hydrotechniczne, które powstały w ramach projektu. Pokazana została m.in. uszczelniona i podniesiona grobla w Sadowej, blokująca odpływ wody z mokradeł poza obszar parku. Odbyła się też dyskusja na temat ochrony mokradeł w Polsce. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, samorządów, parków narodowych i instytucji zajmujących ochroną przyrody w Polsce, organizacji pozarządowych oraz naukowcy.

Projekt retencyjny „Kampinoskich Bagien” był prezentowany w czasie Ekopikniku w Kampinosie, jak również podczas pikniku Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. Część gminy naszego powiatu ma na swym terenie obszary należące do Puszczy Kampinoskiej.

BN

Fot. M. Szajkowski (KPN)