Strona główna Młodzieszyn Więcej na gminne inwestycje

Więcej na gminne inwestycje

429
0
PODZIEL SIĘ

Ostatnia sesja Rady Gminy Młodzieszyn, która odbyła się 28 marca poświęcona była głównie sprawom finansowym i planom inwestycyjnym, w tym tej największej dotyczącej przebudowy kompleksu lekkoatletycznego przy szkole w Młodzieszynie. Radni zajęli się też sprawami ochrony środowiska i ekologią.

Wszelkie korekty w bieżącym budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej związane były z otrzymaniem przez gminę nowych dofinansowań. W sumie gmina zyskała ostatnio ponad 693 tys. zł. W tym najwięcej zgodnie z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego przy szkole. To jest jedna z największych inwestycji gminnych obecnie planowanych i największa w historii gminy, która dotyczy inwestycji sportowych. Całość ma kosztować 1,6 mln zł.

Dofinansowanie zewnętrzne objęło też projekt Akademia Kluczowych Kompetencji oraz renowację zabytkowego parku w Młodzieszynie. Radni zaakceptowali w głosowaniu nowe zadania do realizacji, a wśród nich termomodernizację Domu Nauczyciela za ponad 54 tys. zł. To długo wyczekiwane zadanie, gdyż obiekt ten w opinii jego mieszkańców od lat był bardzo energochłonny. Ocieplenie wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania w sezonie zimowym.

Z drugiej strony zaś zdecydowano na zmniejszyć wydatki na zakup usług remontowych innych budynkach komunalnych, utrzymanie terenów zielonych i skorygować koszty projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminie. W sumie oszczędności w tych działach wyniosły ponad 20 tys. zł. Skierowane zostaną one na realizację innych zadań, głównie inwestycyjnych. Takim nowym zadaniem jest m. in. doposażenie placu zabaw w Juliopolu. O 5,5 tys. zł zwiększone zostały też wydatki na współfinansowanie regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego i o ponad 36 tys. zł ma Akademię Kluczowych Kompetencji.

Zgodnie z sugestiami mieszkańców gmina dołoży 70 tys. zł na wykonanie oświetlenia ulicznego w Bibiampolu. Radni przegłosowali też uchwały związane z poprawą warunków przyrodniczych gminy. W tym celu zgodzili się na zaciągnięcia dwóch pożyczek dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Pierwszej w wysokości 70 tys. zł na zakup pojazdu do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji i drugiej – 200 tys. zł na nowy ciągnik. Na sesji przyjęli też nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w latach 2019-2032, w oparciu o przeprowadzoną na terenie gminy inwentaryzację. W rocznym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania ich bezdomności gmina Młodzieszyn przeznacza z budżetu w 2019 roku 60 tys. zł. Nieco więcej niż w roku ubiegłym.

BN

Fot. pixabay

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZagrożeni smogiem
Następny artykułLetnie festiwale