Strona główna Powiat Starostwo podejmuje współpracę z płockim batalionem

Starostwo podejmuje współpracę z płockim batalionem

835
0
PODZIEL SIĘ

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej powstała trzy lata temu na podstawie zaakceptowanej przez Ministra Obrony Narodowej „Koncepcji utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Decyzji nr Z-23 Ministra Obrony Narodowej z 2017 roku w sprawie sformowania Brygad Obrony Terytorialnej.

Z chwilą uprawomocnienia się powyższych dokumentów, rozpoczął się proces formowania Dowództwa 6 MBOT i 64 Batalionu Lekkiej Piechoty.

Stąd też pod koniec marca w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie doszło do spotkania Jolanty Gonta, starosty sochaczewskiego, z majorem Ireneuszem Fudałą, zastępcą dowódcy – szefem sztabu 64 Batalionu Lekkiej Piechoty zlokalizowanej w Płocku.

Celem spotkania było zapoznanie władz samorządowych z zadaniami Wojsk Obrony Terytorialnej, strukturą i możliwościami 64 blp/642 klp. Podnoszono kwestie zacieśnienia współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, organizacjami układu pozamilitarnego (OSP, WOPR, GOPS), a 64 batalionem lekkiej piechoty (reagowanie kryzysowe, akcje poszukiwawcze, ratownicze itp.).

W trakcie spotkania zapewniałem panią starostę o gotowości batalionu do podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ludności w SRO 642 kompanii. Chodzi tu o akcje ratownicze, poszukiwawcze, zabezpieczenie terenu itp. Podczas spotkania poruszane były również kwestie współpracy pomiędzy 6 MBOT/64 blp a Starostwem, mające na celu określenie dalszego planu współdziałania na lata 2019 – 2022 tj. m.in. wspólnego udziału w przedsięwzięciach reagowania kryzysowego – mówił po spotkaniu mjr Ireneusz Fudała.

Przypomnijmy, Obrona Terytorialna jest piątym rodzajem wojsk i jest integralną częścią Sił Zbrojnych RP. Jej utworzenie wpisuje się również w standardy NATO dotyczące samodoskonalenia i samodzielnego wzmacniania potencjału obronnego państw – członków Sojuszu. Budowa i wzmacnianie potencjału obronnego jednego z członków NATO wpływa bezpośrednio na kolektywne bezpieczeństwo Sojuszu.

Wojska Obrony Terytorialnej są tworzone w celu wzmocnienia systemu bezpieczeństwa państwa, sprowadzając go do wymiaru lokalnego. Stanowią wyszkoloną i nowoczesną formację, wyposażoną w sprzęt wojskowy pozwalający na szybką reakcję w przypadku wystąpienia zagrożeń militarnych i niemilitarnych.

W czasie sytuacji kryzysowych, podstawą funkcjonowania Wojsk OT jest współdziałanie z lokalną administracją oraz bliska relacja ze społeczeństwem, co pozwoli na szybkie podjęcie działań w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałania dezinformacji.

Oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, także cywili – kobiet i mężczyzn. Ma ona na celu umocnienie zdolności obronnych naszego kraju.

– Z naszej strony zapewniliśmy o chęci podjęcia współpracy, w tym zapraszania przedstawiciela batalionu do udziału w naradach i spotkaniach roboczych dotyczących kwestii zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa, a także wspólnej promocji Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie powiatu sochaczewskiego. Należy zaznaczyć, iż w obecnej sytuacji geopolitycznej Wojska Obrony Terytorialnej są, moim zdaniem, ale i wielu specjalistów – jedynym, relatywnie szybkim, tanim i skutecznym sposobem odbudowy naszego bezpieczeństwa militarnego – wskazała starosta Jolanta Gonta. – Cieszę się, że udało nam się spotkać i dziękuję panu majorowi Ireneuszowi Fugale, że mimo tak wielu obowiązków znalazł czas na przyjazd do Sochaczewa. Wiem, że obecność Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie naszego powiatu, to również bardzo ważna kwestia dla naszego posła Macieja Małeckiego i to głównie dzięki jego staraniom doszło do tego spotkania, za co składam panu posłowi serdeczne podziękowanie – reasumuje starosta.

Służba w WOT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie