Strona główna Iłów Starli się o fundusz sołecki

Starli się o fundusz sołecki

594
0
PODZIEL SIĘ

Ostatnia sesja Rady Gminy Iłów z 28 marca rozpoczęła się od przyjęcia protokołów i   zaprzysiężenia nowo wybranych sołtysów na kadencję 2019-2024. Jednak obrady zdominował spór o fundusz sołecki. Ostatecznie został on po raz pierwszy w historii gminy wyodrębniony.

Podczas sesji rada gminy podziękowała czterem sołtysom, którzy zakończyli swą długoletnią działalność. Ich miejsce zajęli młodzi. Po raz pierwszy sołtysi będą swoje funkcje sprawować o rok dłużej. To związane jest z nowymi przepisami samorządowymi.

Pozostała część sesji jednak odbyła się w cieniu batalii o wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku. Pierwsza zapowiedź, aby go nie tworzyć, była jeszcze na poprzedniej sesji. Jan Paweł Kraśniewski, wójt gminy Iłów, był za niewyodrębnianiem funduszu sołeckiego i przeznaczeniem tych środków na wspólne, gminne inwestycje. Argumentował swą opinię koniecznością kumulacji wydatków na drogi i programy inwestycyjne. Jednak sami sołtysi w burzliwej dyskusji naciskali na radnych, by powstał fundusz na drobne potrzeby sołectw. W głosowaniu nad uchwałą zdecydowana większość radnych opowiedziała się za wyodrębnieniem w roku 2020 funduszu sołeckiego.

– Fundusz ten powstanie po raz pierwszy w naszej gminie zgodnie z wolą mieszkańców i radnych gminy. Rada gminy zorganizuje dla sołtysa i rad sołeckich do 30 sierpnia specjalne szkolenie na temat wykorzystania środków z funduszu sołeckiego. Poprowadzone będzie ono przez specjalistę z Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Sołtysów Polskich – poinformował Sławomir Tomaszewski, przewodniczący Rady Gminy Iłów.

W dalszej części sesji ustalono miejsce stacjonowania karetki pogotowia na terenie gminy Iłów (jedna z prywatnych posesji). Wójt Kraśniewski wyznaczony został jako przedstawiciel gminy do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie.

Na sesji przedstawiona została także struktura i zasady funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Ten temat szczególnie interesuje mieszkańców Iłowa z uwagi na to, że jest to gmina nadwiślańska. Kwestie zagospodarowania m.in. wałów przeciwpowodziowych i zabezpieczenia się przed wysokim poziomem wód spędzają sen z oczu wielu zamieszkałym nad samą Wisłą.

Przyjęte zostały dwie uchwały oświatowe. Pierwsza w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Iłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. Uchwała ta ma związek z wygaszaniem i ostateczną likwidacją gimnazjów. Wiąże to też się ze zmniejszeniem liczby dowozów uczniów do szkoły. Nie będzie tzw. autobusów gimnazjalnych.

Druga uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych znajdujących się przy szkołach wynika z dostosowania się do obowiązujących przepisów oświatowych.

BN

Fot. Bogumiła Nowak

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZrobią palmę
Następny artykułFestiwalowa etiuda