Strona główna Teresin Sporządzą plan

Sporządzą plan

497
0
PODZIEL SIĘ

 Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Granice. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania danych terenów.

Powierzchnia obszaru, którego dotyczy uchwała, ma powierzchnię ok. 45 ha i jest ograniczona ulicami: Kaską, Graniczną, Strażacką oraz drogą. Na tym obszarze obowiązują już dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jednakże jedna z jego części takiego planu nie posiada. Mimo to stanowi obszar silnie zurbanizowany. Występuje tu przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jak również usługowa. Zainteresowanie inwestycyjne na tym terenie jest bardzo duże, o czym świadczą wydane decyzje o warunkach zabudowy, podziały nieruchomości oraz umowy cywilno-prawne dotyczące kupna i sprzedaży gruntów, czytamy w uzasadnieniu uchwały. Sporządzenie i uchwalenie planu ma na celu głównie ustalenie przeznaczenia terenów, warunków zagospodarowania i zabudowy, aby w racjonalny sposób zagospodarować przestrzeń jeszcze niezainwestowaną. Ma również ułatwić procesy inwestycyjne. Warto dodać, że do Urzędu Gminy wpłynęło sześć wniosków, które wnoszą o docelowe przeznaczenie jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z usługami.

Teresińscy radni podjęli także uchwałę w sprawie kolejnej zmiany uchwały z 2004 roku, dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Elżbietów.

Marcin Odolczyk

fot.pixabay

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułKarta mieszkańca za PIT
Następny artykułWiedeńscy klasycy