Strona główna Brochów Rozrywka zamiast alkoholu

Rozrywka zamiast alkoholu

691
0
PODZIEL SIĘ

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Brochów stara się nie tylko edukować i zapobiegać spożyciu alkoholu i stosowaniu środków odurzających. Najlepszą i sprawdzoną metodą, prowadzoną przez nią od lat, jest zadbanie o atrakcyjne i ciekawe spędzanie czasu na świeżym powietrzu, oraz organizacja zajęć dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.

– Zakazując i ograniczając spożycie alkoholu, trzeba oferować coś w zamian. Same zakazy nic nie dają. Trzeba zadbać o atrakcyjne zajęcia dla dzieci i dorosłych. Najlepszym może okazać się sport i rozwijanie zainteresowań. Warto więc wykroić z budżetu odpowiednią kwotę i przekazać na organizację różnorodnych zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu. Staramy się o to maksymalnie zadbać – mówi Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.

Nadzór i kontrola

W ramach działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Brochów jest stała kontrola dbania o właściwą realizację ustawy o sprzedaży alkoholu oraz przestrzegania zakazów ograniczających ją. Komisja opiniuje też wydawanie zezwoleń na sprzedaż w gminie. Tych zezwoleń nie jest dużo. W ubiegłym roku wydano ich jedynie 6.

Główny wysiłek komisji idzie na organizację pomocy rodzinom, gdzie występują problemy alkoholowe. W uzasadnionych przypadkach komisja, na wniosek rodziny i instytucji, podejmuje działania zmierzające do przymuszenia alkoholika do leczenia. W ubiegłym roku na terenie gminy Brochów były dwa takie wnioski do Sądu Rejonowego w Sochaczewie o zastosowanie obowiązkowego leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego.

W sumie na terenie gminy Brochów jest 12 osób nadużywających alkohol, w tym 8 osób jest współuzależnionych. Na szczęście w tej grupie nie ma małoletnich. Pocieszającym może też być to, że osoby, w przypadku których wnioskowano obowiązek leczenia, zastosowały się do nakazu dobrowolnie.

W ubiegłym roku z porad Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, jak zapobiegać nadużywaniu alkoholu, skorzystało 17 osób – indywidualnie oraz z członkami rodziny. W sumie udzielone zostały 32 porady. Są one bezpłatne. Propagowane są też informacje, jak zapobiegać przemocy rodzinie i zakładać teczki procedur przeciwdziałających przemocy. Zajmuje się tym Gminny Zespół Interdyscyplinarny.

Wolni od uzależnień

 Zarówno Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brochowie, jak też Gminny Zespół Interdyscyplinarny, wspólnie z policją i Ośrodkiem Pomocy Społecznej starają się wykorzystać możliwości i organizować imprezy kulturalno–sportowe, w których promowane jest życie wolne od alkoholu i szkodliwych używek.

W 2018 roku odbyła się druga edycja kampanii profilaktycznej „Zanim się wkręcisz”, której działania były adresowane do młodych ludzi z terenu gminy, a więc głównie nastoletniej młodzieży, gdyż ta grupa jest najbardziej podatna na różne mody, a zwłaszcza spożywanie alkoholu w czasie imprez masowych.

W szkołach podstawowych w Śladowie i Brochowie odbyły się specjalne warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów zagrożonych przemocą internetową, która ma też wpływ na życie młodych nie mniej silny niż alkohol.

– Ich celem było wykazanie, że aktywni internauci sami budują swój wizerunek w sieci i muszą zadbać o własne bezpieczeństwo w sieci. Chodziło między innymi o to, jak unikać przemocy w sieci i hejtu. Zainteresowanie było bardzo duże – dodaje członek Komisji.

Ze środków funduszu alkoholowego w gminie Brochów finansowana jest działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Tajfun Brochów, świąteczna akcja paczek dla rodzin potrzebujących, wyjazdy dzieci na kolonie letnie oraz gminne pikniki rodzinne.

Piłkarze z funduszu mają finansowane wyjazdy na rozgrywki, wynajęcie boiska, opłatę trenera, obuwie sportowe, piłki i badania lekarskie zawodników.

– W bieżącym roku również będziemy się starali na działania profilaktyczne oraz rekreacyjno-sportowe przekazać Komisji gminne fundusze w miarę naszych możliwości, jak największe – mówi Piotr Szymański.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułOrientalne brzmienia
Następny artykułApel do rolników