Strona główna Sochaczew miasto Ratujmy grób Antoniego Kosińskiego

Ratujmy grób Antoniego Kosińskiego

498
0
PODZIEL SIĘ

List

W nawiązaniu do informacji pana burmistrza zawartej w „Ziemi Sochaczewskiej” z dnia 29.01.2019 r. jakoby miasto ma przeznaczyć 10 tys. zł na ochronę i renowację zabytków, ośmielam się więc zaproponować, aby dokonać renowacji grobu śp. Antoniego Kosińskiego.

Sądzę, że grób śp. Antoniego Kosińskiego nie jest wpisany na listę zabytków, ale jego działalność pedagoga i społecznika na polu rozwoju oświaty i szkolnictwa zawodowego młodzieży i dorosłych w Sochaczewie w pełni zasługuje na to, by jego miejsce spoczynku znalazło się na liście miejsc przeznaczonych do renowacji.

Antoni Kosiński zmarł w 1968 roku, przeżywszy 83 lata. Jego grób, gdzie pochowany jest wraz z żoną oraz innymi osobami, znajduje się na cmentarzu przy ul. Traugutta. Mieści się przy pierwszej alejce z wejściem przez furtkę od strony ul. Cmentarnej. Górne płyty grobowca są już częściowo zlasowane i poskręcane. Z oględzin wynika, że grobem tym już nikt się nie zajmuje.

Sądzę, że śp. Antoni Kosiński, jako długoletni sochaczewianin, podjął się skutecznego dzieła – rozwoju oświaty w Sochaczewie. Z jego inicjatywy utworzono szkołę zawodową, w której podjęli naukę kandydaci na robotników niezbędnych do pracy w nowopowstałych zakładach przemysłowych oraz rzemiośle.

Na bazie tej szkoły, otwartej w latach dwudziestych ubiegłego wieku (rok powstania szkoły 1924), istnieje obecny Zespół Szkół Centrum Szkolenia Praktycznego, słynna w mieście „Osiemdziesiątka”.

Antoni Kosiński przyczynił się do powstania szkoły i kierował nią jako dyrektor od początków jej powstania aż do 1952 roku – czyli przez 18 lat.

W uznaniu zasług śp. A. Kosińskiego obecna dyrekcja Zespołu Szkół im I. Garbolewskiego wraz z Radą Pedagogiczną i społecznością uczniowską podjęła decyzję, że w ramach obchodów 90. rocznicy utworzenia szkoły zostanie uczczona Jego pamięć i zasługi przez wmurowanie tablicy pamiątkowej w holu szkoły. Uroczystości szkolne odbyły się w 2017 roku i odtąd w holu szkoły jest wmurowana tablica pamiątkowa.

Myślę, że grób śp. Antoniego Kosińskiego należy wyremontować, bo jako człowiek i społecznik zasłużył się Miastu, a jego szczątki zostały uhonorowane odnowionym grobem.

Dlatego wnoszę, żeby Pan Burmistrz wraz z radą Miasta przeanalizowali sprawę i podjęli jedynie słuszną decyzję.

Z poważaniem

Bogumił Taźbirowski

Mam nadzieję, że mój głos znajdzie wsparcie u naszych radnych reprezentujących „Osiemdziesiątkę” oraz tych radnych, którzy tę szkołę ukończyli.

Fot. Jerzy Szostak