Strona główna Teresin Pożegnanie byłych sołtysów

Pożegnanie byłych sołtysów

599
0
PODZIEL SIĘ

 Miłym akcentem rozpoczęła się szósta w tej kadencji sesja Rady Gminy Teresin (17 kwietnia). Zanim radni przeszli do dyskusji nad przygotowanymi projektami uchwał, swój czas mieli sołtysi. Władze gminy podziękowały im za dotychczasową współpracę w minionej kadencji, oficjalnie pożegnały ustępujących i przywitały nowych szefów poszczególnych sołectw.

Tegoroczne wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Teresin rozpoczęły się 26 lutego od sołectw Elżbietów, Kawęczyn i Szymanów, a zakończyły się 18 marca w Granicach-Osiedlu. Tym samym rozpoczęła się pięcioletnia kadencja 2018 – 2023. Na 28 sołectw w 9 z nich sołtysami zostały nowe osoby. W pozostałych zaufanie mieszkańców zdobyli dotychczasowi sołtysi. Z kolei na uprawnionych do głosowania 9080 osób, podczas wszystkich sołeckich zebrań, w głosowaniach udział wzięło łącznie tylko ponad 1000. W 11 sołectwach wybory zakończyły się w I turze, w kolejnych 17 do rozstrzygnięcia konieczne było przeprowadzenie II tury. Najwyższa frekwencja wśród wyborców dotyczyła sołectw: Skrzelew – 45,4 % oraz Ludwików – 40 %. Najniższa, bo zaledwie 1,8 % – w sołectwie Teresin.

Na początku sesji wójt Marek Olechowski wraz Bogdanem Linardem, przewodniczącym Rady, w pierwszej kolejności uhonorowali ustępujących sołtysów. Wśród wywołanych na scenę w sali konferencyjnej Dworca.TO.Kultura byli więc: Krystyna Pietrzak, Wioletta Koch (obecnie radna gminy Teresin), Wojciech Cudnik, Janusz Paradowski, Tomasz Wysocki, Witold Zdanikowski, Andrzej Szymański, Sylwester Gmurek, Kazimierz Antczak.

W imieniu   samorządu gminy Teresin składam podziękowania za wieloletnią dobrą współpracę oraz wszystkie wspólne działania podejmowane na rzecz rozwoju poszczególnych wsi naszej gminy. Dzięki państwa zaangażowaniu udało się zrealizować wiele potrzebnych i ważnych zadań dla waszych poszczególnych sołectw – zwracał się do byłych już sołtysów wójt Olechowski, przekazując im pisemne podziękowania wraz okolicznościowym upominkiem. Zaraz potem wręczył też nominacje wybranym sołtysom na obecną kadencję.

Sołtys jest dla mieszkańców pierwszym urzędnikiem na drodze administracyjnej. To jemu mieszkańcy wsi w pierwszej kolejności zgłaszają swoje problemy i troski, ale też pomysły na społeczne inicjatywy. Sołtys nie tylko reprezentuje sołectwo na zewnątrz i zwołuje zebrania wiejskie, ale też realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego. Ponadto uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania i zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa. Jednak dobrego sołtysa cechuje przede wszystkim życzliwość, przedsiębiorczość, otwartość na sąsiedzkie sprawy i aktywna pomoc w rozwiązywaniu problemów sołectwa, a w działaniu powinna wspierać go rada sołecka.

Marcin Odolczyk

Fot. Tadeusz Szymańczak