Strona główna Sochaczew miasto Karta mieszkańca za PIT

Karta mieszkańca za PIT

523
0
PODZIEL SIĘ

Nie meldunek, ale pierwsza strona zeznania podatkowego ma być dowodem na to, że osoba ubiegająca się o Sochaczewską Kartę Mieszkańca ma do niej prawo. System zniżek, choćby w opłacie za śmieci czy darmowe przejazdy komunikacją miejską dla przedszkolaków, uczniów i studentów, zachęca coraz więcej osób do starania się o SKM.

Urząd Miasta przymierza się do zmiany jednego z ważniejszych zapisów regulaminu przyznawania Sochaczewskiej Karty Mieszkańca. To przede wszystkim reakcja na zmianę sposobu rozliczania PIT za poprzedni rok. Teraz nie trzeba samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego, gdyż tę czynność za osoby fizyczne wykonuje urząd skarbowy, a sporządzony PIT udostępnia na portalu podatki.gov.pl. Druga przyczyna, to chęć uszczelnienia systemu, by z atrakcyjnych zniżek korzystali mieszkańcy, a nie osoby, które tylko to deklarują.

Ulga za podatek

 Sochaczewska Karta Mieszkańca od początku była pomyślana jako program wzmacniający poczucie wspólnoty i zachęcający do osiedlania się na terenie Sochaczewa. Trzeba pamiętać, że miasto utrzymuje infrastrukturę, której nie mają okoliczne gminy. Dokładamy z budżetu choćby do komunikacji miejskiej, utrzymania lodowiska, muzeum, basenu, żłobka. W skali roku to miliony złotych. Jeśli ktoś swymi podatkami nam w tym pomaga, powinien być w szczególny sposób doceniony – mówi Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa.

Z kolei Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sochaczewie dodaje: – Czasem ktoś domaga się karty mieszkańca, bo ma meldunek u babci w centrum miasta, a swój podatek rozlicza w Urzędzie Skarbowym w Sochaczewie. Gdy pytamy, jaką miejscowość wpisał w PIT jako miejsce zamieszkania, padają nazwy miejscowości z sąsiednich gmin. To oznacza, że taka osoba może pracować w Sochaczewie, ale podatki płaci na rzecz swojej gminy, nie miasta. Z podatku od osób fizycznych w sochaczewskiej skarbówce rozliczają się mieszkańcy całego powiatu, także Brochowa, Nowej Suchej czy wiejskiej gminy Sochaczew, dlatego dla nas najważniejsze znaczenie ma, jaki adres zamieszkania wpisano w deklaracji PIT.

 Uszczelnianie systemu

A jest o co walczyć. Choćby dlatego, że udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych to niemal równo jedna czwarta dochodów samorządu. W tym roku do budżetu Sochaczewa mają wpłynąć 172 mln zł, w tym 44,3 mln jako odpis od PIT naszych mieszkańców. Z 1000 złotych, które odprowadzamy do budżetu państwa w formie podatku dochodowego, do kasy miasta wróci 380 złotych. Przypomnijmy, że Ministerstwo Finansów ustala udział miasta w podatku PIT na podstawie zeznań, jakie składane są w skarbówce przez osoby rozliczające się z podatków za poprzedni rok. Dlatego tak ważne jest, by zniżki w ramach karty mieszkańca przyznawać osobom dokładającym się do budżetu miasta, pomagającym samorządowi w utrzymaniu żłobka, realizacji programów prozdrowotnych, w budowie chodników czy ścieżek rowerowych.

Dlatego uszczelnienie programu zniżek wydaje się jak najbardziej wskazane.

Ulgami i darmowymi usługami doceniamy naszych mieszkańców, którzy pomagają nam w utrzymaniu infrastruktury miasta. Ich pieniądze trafiają do bibliotek, wspierają działanie szkół, przedszkoli czy utrzymanie obiektów sportowych. Wyższe dochody budżetu miasta to więcej pieniędzy na sport, kulturę, na dotacje dla stowarzyszeń, więcej asfaltu na osiedlach – podkreśla Piotr Osiecki.

Znam gminy, które nie prowadzą programu kart jak nasz, ale np. zapraszają rodziców dzieci do szóstego roku życia na bezpłatne badania USG w ambulansie fundacji McDonalda. By dziecko przeszło badania, rodzic musi przed gabinetem okazać pierwszą stronę zeznania PIT za ubiegły rok – mówi Joanna Kamińska.

Dołączysz PIT

Jeśli radni wyraża zgodę na proponowane zmiany to, aby otrzymać kartę, trzeba będzie załączyć do wniosku o jej wydanie ksero pierwszej strony zeznania PIT, gdzie znajduje się informacja, że miasto Sochaczew to miejsce zamieszkania. Osoby rozliczające się przez Internet będą dołączały do wniosku pierwszą stronę PIT wraz z wydrukowanym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru. Kolejna możliwość to dołączenie do wniosku o kartę zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy o złożeniu zeznania za poprzedni rok, lub niezłożeniu zeznania ze względu na nieosiąganie dochodu. Każdy z tych dokumentów musi zawierać precyzyjną informację, że osoba starająca się o SKM zamieszkuje na terenie Sochaczewa.

Dotychczas wydane karty nadal będą ważne i nie trzeba ich wymieniać. Nowe zasady, ze sprawdzaniem pierwszej strony zeznania PIT, zaczną być stosowane dopiero do nowo wydawanych kart i tych przedłużanych na kolejne dwanaście miesięcy – deklaruje Joanna Kamińska.

Jeden „plastik”

Przypomnijmy, że ponad dwa lata temu miasto uprościło system ulg poprzez wprowadzenie jednego „plastiku” z chipem. Jest on nośnikiem danych o ulgach dla wszystkich programów miejskich – rodziny, krwiodawcy, seniora, weterana i mieszkańca.

I to się nie zmieni. Karta wydawana jest na rok. Bezterminowo wydawane są tylko karty osobom powyżej 75 roku życia. Te elementy także zostają bez zmian. Posiadacze kart 65 Plus oraz 75 Plus mogą za połowę ceny korzystać z oferty MOSiR – pływalni, lodowiska, wypożyczalni łyżew. Połowę płacą za zajęcia organizowane przez Sochaczewskie Centrum Kultury oraz wejście do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. Karta 75 Plus upoważnia dodatkowo do 50 procent ulgi w opłacie za śmieci, jeśli tylko senior segreguje odpadki.

Równie atrakcyjne ulgi otrzymują krwiodawcy. Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu może liczyć m.in. na darmowe bilety na basen Orka i bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Sochaczewie.

Jest jeszcze jeden bardzo ważny element, o którym należy pamiętać. Karty wydawane są tylko tym osobom, które terminowo płacą podatki lokalne, nie mają opóźnień w opłacie śmieciowej czy podatkach od nieruchomości. Zanim Wydział Polityki Społecznej zleci produkcję SKM, sprawdza, czy wnioskodawca nie zalega z tego rodzaju opłatami.

UM/dot

fot.pixabay

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWodociągi są najważniejsze
Następny artykułSporządzą plan