Strona główna Iłów Doczekają się remontu

Doczekają się remontu

592
0
PODZIEL SIĘ

Mieszkańcy Konar w gminie Brochów od bardzo wielu lat zabiegają o naprawę drogi wojewódzkiej nr 705, biegnącej przez ich wieś.

Problemem są duże rozlewiska, pojawiające się po większych deszczach, które nie tylko są uciążliwe, bo degradują przyległe domy, ale też zbierająca się woda jest zagrożeniem w ruchu. Zwłaszcza w okresie, kiedy dochodzi do zamarzania rozlewisk.

Od 2015 roku przedstawiciele gminy Brochów prowadzili intensywne rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Starali się, aby w końcu udało się zrealizować postulaty mieszkańców. Ci zaś tracili już cierpliwość, że cokolwiek się zmieni.

Pod koniec 2017 roku pojawiła się nadzieja, że sprawa wreszcie ruszy i odwodnienie drogi zostanie wykonane. Jednak sprawa okazała się o wiele trudniejsza niż zakładano i sprawy nie dało się – mimo zapewnień – sfinalizować w ubiegłym roku.

Umowa z zarządcą

Podczas sesji w grudniu 2017 roku radni zaopiniowali uchwałę w sprawie porozumienia z MZDW w Warszawie, zarządcą w sprawie prac przy drodze nr 705 w Konarach. Rozmowy zakończyły się zawarciem porozumienia pomiędzy gminą Brochów a MZDW. Radni gminy dokonali zmian w budżecie i zabezpieczyli odpowiednie środki finansowe na ten cel. Urząd Gminy Brochów, zgodnie z umową, przystąpił do przygotowania projektu odwodnienia tej drogi. Porozumienie zawarte z MZDW dotyczyło też wykonanie projektu budowy brakującej części chodnika na odcinku od Malanowa do Konar. Gdzie jest bardzo duże natężenie ruchu, co stwarza zagrożenie dla pieszych.

Z zalewaniem w Konarach gmina zmaga się od bardzo dawna. Problemem było fakt, że to nie nasza, gminna droga, lecz wojewódzka. Jednak na wniosek mieszkańców przystąpiliśmy do aktywnych działań. Dogadaliśmy się w końcu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w tej sprawie.   Ze swej strony, jako gmina, zajęliśmy się przygotowaniem projektu odwodnienia, a naprawę drogi ma wykonać MZD – informował wtedy Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.

Jednak opracowanie całej dokumentacji projektowej wymagało wielu uzgodnień z innymi jednostkami oraz uzyskania stosownych decyzji Wojewody Mazowieckiego, aby przebudowa mogła ruszyć. A to stale się przeciągało. Potrzebne były uzupełnienia. Pojawiły się też problemy natury technicznej, które projekt musiał uwzględnić.

Wtedy też zdecydowano, że może lepiej nie naprawiać tylko jednego fragmentu drogi, a dołożyć więcej funduszy i zrealizować znacznie ambitniejszy plan przebudowy, by w przyszłości już nie wracać do tej drogi.

Lepsza droga i rondo

W czasie sesji 10 kwietnia radni przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na przebudowę Drogi Wojewódzkiej 705.

Przepisy pozwalają na taki rodzaj wsparcia pozafinansowego. Projekt przewiduje budowę odwodnienia i inne prace w pasie drogi. Do tego ma być wykonane rondo, które pozwoli poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obecne skrzyżowanie przy wylocie z Konar i skręcie na Brochów należy do najbardziej kolizyjnych. Przy silnym natężeniu ruchu w tym miejscu, kierowcy skarżą się, że wyjazd ze skrętu mimo ustawionych luster jest bardzo niebezpieczny. Jak zaznaczył wójt Szymański, w związku z natężeniem ruchu konieczne było podjęcie takiej inicjatywy dotyczącej budowy ronda. Argumenty władz gminny spotkały się z akceptacją MZDW w Warszawie i projekt dotyczący odwodnienie drogi w Konarach został poszerzony o dodatkowe prace.

– Część widoczności zasłaniają drzewa. Sam skręt jest w lekkim łuku. Gdy wyjeżdża się z Brochowa i skręca w kierunku na Sochaczew, to z lewej strony niewiele widać. Postawienie ronda poprawi bezpieczeństwo ruchu – zauważa jeden z sołtysów.

Koncepcja projektowa przewiduje remont drogi od Plecewic do skrzyżowania. Tym razem, jak zapewnia Piotr Szymański, jest już realna szansa na to, aby długoletni problem z zalewaniem w końcu się skończy i jednocześnie poprawi stan tego odcinka drogi 705.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

Na skrzyżowaniu koło Konar ruch jest cały czas bardzo duży