Strona główna Kampinos Będzie nowa sieć

Będzie nowa sieć

589
0
PODZIEL SIĘ

W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie sieci kanalizacyjnej w Wiejcy wyłoniono konsorcjum firm „Wodociągi Wiejskie” i „Batalion” Janusz Batalion z Łomży. Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Gminy w Kampinosie wybudują odcinek   gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wiejca, z odgałęzieniami bocznymi do posesji.

Te zaś zakończone będą przydomowymi pompami ścieków. To wyjątkowo nieudane i awaryjne rozwiązanie, którego koszty napraw muszą pokrywać sami odbiorcy, a awarie przydomowych pomp są nagminne.

Sieć obejmie 33 posesje wraz z niezbędną infrastrukturą do odbioru ścieków. Budowa sieci z odgałęzieniami bocznymi i przyłączeniami do domów będzie realizowana na działkach prywatnych oraz przy drodze wojewódzkiej. Ścieki odbierać ma istniejąca już oczyszczalnia ścieków w Kampinosie A. Inwestycja ruszy jeszcze w tym kwartale.

BN

for.pixabay