Strona główna Teresin Znamy wszystkich sołtysów

Znamy wszystkich sołtysów

1037
0
PODZIEL SIĘ

W gminie Teresin dobiegły końca wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2018 – 2023. Tym samym poznaliśmy już nazwiska wszystkich szefów poszczególnych wsi.

Na 28 sołectw, tylko w 9 z nich funkcję będą sprawować nowe osoby. W pozostałych zaufanie mieszkańców zdobyli dotychczasowi sołtysi.

Tegoroczne wybory rozpoczęły się 26 lutego od sołectwa Elżbietów, Kawęczyn i Szymanów, a zakończyły się 18 marca w Granicach-Osiedlu.

Podczas każdego ze spotkań obowiązywał ten sam porządek obrad. Zebrania zwykle otwierał jego przewodniczący, który zapoznawał przybyłych z procedurą wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Zanim zgłoszono poszczególne kandydatury, należało wybrać członków komisji skrutacyjnej, czuwającej nad przeprowadzaniem wyborów. Te z kolei najpierw dotyczyły sołtysów, a następnie składu rady sołeckiej.

Słaba frekwencja

Niejednokrotnie zebrania odbywały się w dwóch turach, ze względu na brak wymaganego kworum. Bo trzeba przyznać, że wybory wśród społeczeństwa nie cieszyły się jakimś znaczącym zainteresowaniem. W tym miejscu podkreślić należy, że największą frekwencją pochwalić może się Skrzelew. Tu na 130 uprawnionych do głosowania głos oddało 59, co stanowi 45,4 procenta. Sołtysem ponownie wybrano Grażynę Grzegorek. Radę sołecką tworzyć będą: Sylwester Cuper, Wojciech Dymkowski, Piotr Misiak, Anna Szczepaniak, Krzysztof Tkacz, Mariola Włodarczyk. Niewiele mniejsza frekwencja była w Ludwikowie. Głosowało 40 procent uprawnionych, którzy zdecydowali, iż nowym sołtysem będzie Mirosław Matyska, który zastąpił Wiolettę Koch, która obecnie jest radną Gminy Teresin. Do rady sołeckiej weszli: Małgorzata Matejka, Małgorzata Bieniek, Małgorzata Szymańczak i Piotr Adamczyk. Z kolei najniższa frekwencja dotyczyła sołectwa Teresin (1,8 procenta). Z tym, że należy zaznaczyć, iż uprawnionych było aż 2301 osób, obecnych 42. Ponownie uznanie mieszkańców zdobyła tu Katarzyna Klata, a do rady sołeckiej wybrano: Beatę Cuper, Ewę Karczewską, Marcina Przybyłowskiego i Urszulę Sękulską.

Zaledwie 9 osób na 107 uprawnionych do głosowania stawiło się na zebraniu w Nowych Paskach. W efekcie głosowania sołtysem pozostał tu Tomasz Lisiński, a do pomocy będzie miał radę w składzie: Anna Jabłońska, Zofia Słabuszewska-Kowalczyk i Daniel Jarzębowski.

Nowi sołtysi

W gminie Teresin w dziewięciu sołectwach dokonała się zmiana na stanowisku sołtysa. Poza wspomnianym już Ludwikowem, nowe nazwiska wśród głównych przedstawicieli samorządu wiejskiego pojawiły się: w Elżbietowie – na sołtyskę wybrano Julitę Niedzińską (rada jest tu dość liczna: Grzegorz Wychowaniec, Katarzyna Nowakowska, Grażyna Grzegorek, Monika Kubisiak, Sebastian Szymańczak, Magdalena Paradowska i Jan Wielgosz), w Budkach Piaseckich – Paulina Spilaszek (rada: Zbigniew Spilaszek, Anna Rozmarynowska, Monika Brejnak), w Witoldowie – Aleksandra Rutkowska (rada: Katarzyna Antosz, Bożena Miksa, Kamil Florczak), w Dębówce – Cyprian Bylicki (rada: Tomasz Bylicki, Wojciech Cudnik, Andrzej Rosa, Kacper Szadkowski, Marek Nowakowski), w Starych Paskach – Mariusz Izak (rada: Arkadiusz Jaczyński, Ryszard Kacprzak i Wiesław Smoliński), w Granicach – Anna Gogół (rada: Luiza Balcerak, Artur Grądek, Agnieszka Kalinowska, Dorota Kowalczuk, Edyta Pawłowska). Nowego sołtysa mają również w Serokach-Parceli, został nim Piotr Stychlerz (rada: Teresa Boniecka, Tadeusz Kraśniewski, Dariusz Latoszewski, Wojciech Pietrzak oraz Daniel Walczak), a także w Pawłowicach. Tu, na sołtysa wybrano Mariusza Wacławka, zaś radę sołecką tworzyć będą: Andrzej Bieguszewski, Agnieszka Ciołkowska, Marzena Graska, Anna Jończyk i Honorata Mularczyk.

Bez zmian

W pozostałych dziewiętnastu sołectwach gminy Teresin kontynuować pracę, tym razem w pięcioletniej kadencji, będą ci sami sołtysi. To dowód na to, że swoją działalnością i postawą zasłużyli na dalsze zaufanie sąsiadów.

Zmian możemy doszukiwać się tylko, jeśli chodzi o składy poszczególnych rad, choć czasem nie są one wielkie. Sołtysami pozostali: Mariusz Zagajewski – sołectwo Kawęczyn, Robert Ziomski – s. Szymanów, Sylwester Szajewski – s. Nowa Piasecznica, Jan Bluszcz – s. Pawłówek, Stanisław Jarzyna – s. Maurycew, Andrzej Szufliński – s. Mikołajew, Halina Ziółkowska – s. Topołowa, Jan Mitrowski – s. Paprotnia. Nie nastąpiła też zmiana sołtysów w sołectwach: Nowe Gnatowice (Marek Zygmunciak), Izbiska (Edward Kopiec), Maszna (Marek Wódka), Lisice (Jarosław Barański), Seroki-Wieś (Paweł Zdanowski), Granice Osiedle (Paweł Wróblewski), Gaj (Mirosława Brodowska), Teresin-Gaj (Kazimierz Dąbrowski), a także we wspomnianym już Teresinie (Katarzyna Klata).

Przypomnijmy, sołtys jest dla mieszkańców pierwszym urzędnikiem na drodze administracyjnej. To jemu mieszkańcy wsi w pierwszej kolejności zgłaszają swoje problemy i troski, ale też pomysły na społeczne inicjatywy. Sołtys nie tylko reprezentuje sołectwo na zewnątrz i zwołuje zebrania wiejskie, ale też realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego. Ponadto uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania i zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa. Jednak dobrego sołtysa cechuje przede wszystkim życzliwość, przedsiębiorczość, otwartość na sąsiedzkie sprawy i aktywna pomoc w rozwiązywaniu problemów sołectwa. W działaniu powinna wspierać go rada sołecka.

Marcin Odolczyk