Strona główna Sochaczew miasto Wymienią piece na nowe

Wymienią piece na nowe

552
0
PODZIEL SIĘ

Sochaczew znalazł się w gronie samorządów, które pomyślnie przeszły pierwszy etap konkursu dotyczącego wymiany urządzeń grzewczych na bardziej przyjazne środowisku. Urząd Miejski przyjął od mieszkańców blisko 60 wniosków. Miasto, występujące tu jedynie w roli pośrednika, stara się o wsparcie unijne w wysokości ponad 1,15 mln zł.

Konkurs, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: działanie 4.3 – redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Można w nim pozyskać dofinansowanie w wysokości do 80 procent kosztów kwalifikowanych. Wsparcie udzielane będzie osobom prywatnym na wymianę kotłów, pieców i innych urządzeń grzewczych, wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.

Co istotne, do dofinansowania można wliczyć także koszt podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. W przypadku uzyskania dotacji ze wsparcia skorzystają bezpośrednio osoby prywatne, gdyż w całej procedurze sochaczewski ratusz jest tylko pośrednikiem. Urząd wspierał zainteresowanych przy składaniu wniosków, które ostatecznie zebrał w jeden pakiet i złożył w mazowieckiej jednostce.

Szansa na kasę

Przypomnijmy, że w kwietniu ubiegłego roku odbyło się zorganizowane przez burmistrza spotkanie informacyjne. Poprowadzili je doradcy z firmy Empirio. Licznie przybyli mieszkańcy dowiedzieli się, kto, kiedy i na jakie działania może otrzymać unijną dotację. Wnioski od zainteresowanych przyjmowały dwa wydziały – Ochrony Środowiska oraz Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. W sumie wpłynęło ich 59.

Sochaczew, po ocenie formalnej, znalazł się w gronie wstępnie wytypowanych 46 beneficjentów. MJWPU rozdysponuje w ramach tegorocznej edycji konkursu niemal 12,5 mln zł. Jeden samorząd może dostać maksymalnie 1,5 mln złotych. Magdalena Bartnicka, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM informuje, że nasze miasto wnioskuje o łączną kwotę dofinansowania w wysokości 1 158 300 zł. Listę podmiotów, które uzyskają dofinansowanie, poznamy najwcześniej w marcu, po ocenie merytorycznej złożonych projektów.

 Śmierć kopciuchom

Kolejną formą wspierania mieszkańców w wymianie starych urządzeń grzewczych i termomodernizacji domów jednorodzinnych jest rządowy program „Czyste powietrze”. W jego przypadku zainteresowani mogą składać wnioski o dotacje indywidualnie. Przyjmuje je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Punkt konsultacyjny, dotyczący programu, działa w Urzędzie Miejskim w pokojach nr 305 i 324, na II piętrze. Punkt działa w poniedziałki w godz. 16.00-18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 14.00-16.00. Informacji można zasięgnąć także telefonicznie pod numerem: 862-22-35 wew. 337 i 397, albo drogą elektroniczną, wysyłając mail na adres: srodowisko@sochaczew.pl

UM /dot

Fot.: pixabay