Strona główna Młodzieszyn Walne zebrania na terenie Gminy Młodzieszyn zakończone

Walne zebrania na terenie Gminy Młodzieszyn zakończone

579
0
PODZIEL SIĘ

Rozliczeniem pracy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest walne zebranie członków OSP, które zwoływane jest raz w roku jako zebranie sprawozdawcze. W gminie Młodzieszyn walne zebrania zakończyły się pomyślnie, co oznacza że zarząd dostał absolutorium.

W zebraniach uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych na czele z Wójtem Gminy Młodzieszyn Moniką Pietrzyk oraz radnymi z terenu gminy Młodzieszyn .W zebraniach wzięli również udział współpracujący na co dzień z ochotnikami z OSP: Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Bogdan Łasica ,Komendant Powiatowy PSP Sochaczew st. bryg. mgr inż. Piotr Piątkowski, zastępca Komendanta Powiatowego PSP Sochaczew st. bryg. mgr inż. Wiesław Mirosław Gorzki,Prezes Zarządu Oddziału Gminnego   ZOSP RP Roman Stobiecki, Komendant Gminny Marek Stobiecki, Poseł na Sejm RP Maciej Małecki , Radny Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński. Wśród gości zaproszonych pojawił się również Ks. Proboszcz Parafii p. w. Narodzenia N. M. P. Dariusz Kuźmiński oraz Leśniczy Jarosław Liński z Leśnictwa Młodzieszyn.

Podczas zebrań szczególną uwagę poświęcono na przedstawienie osiągnięć jednostek OSP i współpracy w zakresie ratownictwa w minionym 2018 roku .

W dyskusji nad przedstawionymi na zebraniu sprawozdaniami za 2018 rok oraz zamierzeniami na 2019 rok, zebrani podkreślali, ze jednostki OSP wymagają zwiększenia bieżącego dofinansowania zarówno na wydatki bieżące ze względu na zwiększające się corocznie ilości zdarzeń jak też na utrzymanie należytego stanu bazy lokalowej OSP w tym na wydatki remontowe i modernizacyjne z udziałem środków gminnych, funduszy zewnętrznych, wsparcia sołectwa i środków własnych.

Przedstawiciele PSP zwracali szczególną uwagę na sprawy konieczności ciągłego szkolenia ochotników oraz bezpiecznych zasad prowadzenia przez nich akcji gaśniczych i ratowniczych, przedstawiciele samorządu oferowali wsparcie finansowe dla potrzeb utrzymania i podwyższenia gotowości operacyjnej jednostek.

UG

fot.UG