Strona główna Powiat Trwa kwalifikacja wojskowa

Trwa kwalifikacja wojskowa

575
0
PODZIEL SIĘ

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 2019. Na terenie powiatu sochaczewskiego rozpocznie się ona 20 marca i potrwa do 12 kwietnia br., obejmie ponad 500 osób. Obowiązkowo muszą się na nią stawić przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2000 roku.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie aktualnej zdolności do służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18. rok życia.

Przypomnijmy, kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, na podstawie rozporządzenia właściwego ministra do spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej, które określa jej termin, czas trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegające obowiązkowi stawienia się na nią. Miejsce pracy komisji w powiecie wyznacza i organizuje starosta. Kwalifikacja wojskowa wiąże się z rejestracją, założeniem ewidencji do celów wojskowych oraz na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej przyznania kategorii zdrowia. Taka kwalifikacja daje im możliwość ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku muszą obowiązkowo się stawić:

– mężczyźni urodzeni w 2000 roku;

– mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

– osoby urodzone w latach 1998-1999, które: Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

– kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów;

– osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy; dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Od tego roku Powiatowa Komisja Lekarska w Sochaczewie będzie miała swoją siedzibę w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. F. Chopina 101, 96-500 Sochaczew.

Terminy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn, zamieszkujących w poszczególnych gminach powiatu i mieście Sochaczew:

20-27 marca 2019 r. miasto Sochaczew;

28-29 marca 2019 r. gmina Teresin;

1 kwietnia 2019 r. gmina Brochów;

2 kwietnia 2019 r. gmina Młodzieszyn;

3-5 kwietnia 2019 r. gmina Sochaczew;

8-9 kwietnia 2019 r. gmina Iłów;

9 kwietnia 2019 r. gmina Rybno;

10 kwietnia 2019 r. gmin Nowa Sucha

Kwalifikacja wojskowa dla kobiet odbędzie się 11 kwietnia 2019 r.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

fot.pixabay