Strona główna Sochaczew miasto SMS przypomni o płatności

SMS przypomni o płatności

478
0
PODZIEL SIĘ

Miejski samorząd przygotował dla mieszkańców kolejne udogodnienie. SMS-owy system powiadamiania i usługa e-Podatki ułatwią zarządzanie należnościami względem Urzędu Miasta. Stanowią one wygodne rozwiązanie dla zapominalskich, ale także tych, którzy lubią w domowych finansach trzymać rękę na pulsie.

Osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie jej numeru w bazie SMS Urzędu Miejskiego będzie otrzymywać bezpłatne wiadomości tekstowe przypominające o terminie płatności lub powstałej zaległości podatkowej. Druk zgody pobrać można w Biurze Obsługi Klienta UM (ul. 1 Maja 16, parter). Znaleźć można go również na portalu sochaczew.pl w zakładce „podatki lokalne”. Po wypełnieniu należy złożyć go osobiście lub przesłać do ratusza listem poleconym bądź za pomocą platformy e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Oświadczenia przesłane mailem nie będą akceptowane.

Z kolej usługa e-Podatki skierowana jest do mieszkańców i firm, które chcą na bieżąco monitorować swoje zobowiązania względem miasta przez Internet. Sprawdzać można za jej pomocą wpłaty dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych. By skorzystać z usługi, należy się zarejestrować na stronie internetowej umsochaczew.epodatnik.info, a następnie zgłosić się do Referatu Podatkowego UM (II piętro ratusza, pokój 320), gdzie zweryfikowana zostanie tożsamość i przyznany zostanie dostęp do usługi.

Zarówno usługa podatkowa, jak i powiadomienia SMS mogą być przydatne dla wszystkich mieszkańców, w szczególności dla posiadaczy Sochaczewskiej Karty Mieszkańca i korzystających z wszystkich programów zniżkowych wprowadzonych przez ratusz. Do korzystania z SKM uprawniona jest każda osoba, która rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jej zamieszkania jest Sochaczew. Wydawana jest dla jednej osoby na okres roku. Sprawy z tego zakresu prowadzi Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM. Szereg dodatkowych ulg przysługuje również rodzinom 3 Plus, seniorom, honorowym dawcom krwi oraz weteranom.

Pamiętać należy, że opóźnienie w jakiejkolwiek płatności, np. za odbiór śmieci, powoduje, iż nie przysługują nam zniżki. A te są bardzo korzystne, są to np. 100 procent zniżki na bilety Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie dla dzieci w wieku powyżej 4 roku życia (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia), 15 procent zniżki w opłacie jednorazowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, 50 procent zniżki od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla rodzin 3 Plus oraz seniorów w wieku 75 Plus. Za każdym razem, gdy będzie zbliżał się termin płatności, otrzymamy stosowną wiadomość z terminem zapłaty i wysokością wymaganej kwoty, co pozwoli nam uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

UM Sochaczew

Fot.pixabay