Strona główna Sochaczew miasto Setki milionów na ekologię

Setki milionów na ekologię

459
0
PODZIEL SIĘ

W ciągu ostatnich kilku lat miejski samorząd przeznaczył kilkadziesiąt milionów złotych na poprawę stanu środowiska na terenie Sochaczewa.

Jeżeli do tego dodamy środki wydane na ten cel w poprzednich kadencjach, to kwota ta sięgnie kilkuset milionów złotych.

Podczas najbliższej sesji Rada Miejska podejmie uchwałę dotyczącą programu ochrony środowiska dla Sochaczewa do 2022 roku. To kolejny dokument, który pozwoli miastu na ubieganie się o unijne dotacje na proekologiczne inwestycje. Co prawda podobne dokumenty radni uchwalali już wielokrotnie, ale tym razem jest on uzupełnieniem dwóch przyjętych już strategicznych programów. Są nimi miejski Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz założenia do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

To właśnie dzięki nim miasto mogło pozyskać środki na poprawę stanu środowiska oraz sporządzać kolejne wnioski o przyznanie dotacji na realizację zawartych w nich pomysłów. A ich koszt ocenia się wstępnie na 77 milionów złotych.

Czyste powietrze

Pierwszym i głównym działaniem miejskiego samorządu, prowadzonym od wielu lat, jest poprawa stanu powietrza na terenie Sochaczewa. Ale to nie tylko inwestycje dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Choć te, rozpoczęte jeszcze za poprzednich władz miasta, stawiają Sochaczew wśród liderów takich działań na terenie kraju. Miasto dokonało również prawdziwej rewolucji dotyczącej pozyskiwania ciepła potrzebnego do ogrzania mieszkań. Pierwszym krokiem, poczynionym w tym kierunku jeszcze na przełomie XX i XXI wieku, było zastąpienie należących do sochaczewskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej kilkunastu kotłowni opalanych węglem, kotłowniami olejowymi. Co pochłonęło ponad 20 milionów złotych. Następnie, po doprowadzeniu do Sochaczewa gazu, przerobiono je na kotłownie gazowe. Dzięki tym działaniom nastąpiła radykalna poprawa stanu powietrza na terenie Sochaczewa. Co prawda smog nie zniknął, ale jest on o wiele mniejszy niż ten, który jeszcze niedawno w okresie jesienno-zimowym całkowicie spowijał miasto.

Teraz przed PEC jest kolejne wyzwanie, czyli budowa zakładu geotermalnego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trojanowie. Przypomnijmy, że miejski samorząd na ten cel pozyskał już ponad 10 milionów złotych, które zostały przeznaczone na wykonanie odwiertu. Niebawem, jak wynika z naszych informacji, ma być sporządzony wniosek o przyznanie rządowych funduszy na budowę samego zakładu.

Miliony na ekologię

Ale nie tylko pozyskiwanie nowych źródeł ciepła stanowi obecnie priorytet dla miejskiego samorządu. Jeszcze w tym roku na ulicach Sochaczewa pojawią się niskoemisyjne autobusy, które zastąpią jelcze – pamiętające lata 80. ubiegłego wieku. Większość środków na ten cel miasto pozyskało z funduszy zewnętrznych.

Ponieważ działania ekologiczne według unijnych urzędników to nie tylko ocieplanie budynków czy mniejsza emisja spalin, Urząd Miejski otrzymał również środki na „Poprawę jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój terenów zielonych”. W sumie pozyskano ponad siedem milionów złotych. Dzięki nim dokonano rewitalizacji: parku Chopina przy ul. Traugutta, parku im. W. Ignacego Garbolewskiego przy szkole muzycznej, parku w Chodakowie oraz wykonano zieloną kurtynę wzdłuż ulicy Olimpijskiej. Z kolei w tym roku w ramach pozyskanej dotacji rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenów nad Utratą.

Jeżeli do tego dodamy rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizację oczyszczalni ścieków, jak również prowadzoną od lat przebudowę miejskiej sieci oświetlenia ulicznego, to wbrew temu, co mówią niektórzy mieszkańcy, okaże się, że działania proekologiczne są jednym z głównych celów miejskiego samorządu. I na co do tej pory przeznaczono już kilkaset milionów złotych.

Jerzy Szostak

Fot. Jerzy Szostak