Strona główna Edukacja Multimedialne ukazanie kobiety

Multimedialne ukazanie kobiety

540
0
PODZIEL SIĘ

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ,,Dom na szlaku’’ im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Sochaczewie organizuje konkurs na przygotowanie prezentacji multimedialnej zatytułowanej „Być kobietą, być kobietą”. Prace konkursowe należy dostarczyć do MOW w Załuskowie do 25 marca br.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej, która ukazywać będzie wizerunek kobiety w aspekcie życia kulturalnego i społecznego ze szczególnym akcentem idei savoir –vivre. Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę zgodność prezentacji z tematyką konkursu, estetykę wykonania. Znaczenie będzie miała oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, dbałość o szczegóły, jak również ujęcie perspektywy. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy VII, VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjów oraz klasy szkół ponadpodstawowych. Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie klas VII/VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjów oraz wszystkich typów szkół ponadpodstawowych powiatu sochaczewskiego. Samodzielnie wykonane prace należy dostarczać w terminie do 25 marca br. do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ,,Dom na szlaku’’ im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród, których fundatorem jest m.in. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Powiatowy Zespół Edukacji, odbędzie się na przełomie marca i kwietnia br.

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie www.powiatsochaczew.pl w zakładce Konkursy.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 24 277 46 15 oraz drogą elektroniczną e-mail: asten@op.pl, jolantaziolkowska13@wp.pl.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

fot.pixabay