Strona główna Iłów Mandat za psa

Mandat za psa

968
0
PODZIEL SIĘ

W odpowiedzi na wnioski zgłaszane przez sołtysów i mieszkańców gminy Iłów, a dotyczące wałęsania się psów i biegania ich bez dozoru, Urząd Gminy Iłów wraz z posterunkiem policji wystosował do mieszkańców specjalny komunikat dotyczący trzymania zwierząt domowych.

Przypominają o przestrzeganiu przepisów dotyczących zachowania nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt,  w szczególności psów. Chodzi m.in. o to, aby nie wypuszczać ich poza obręb swego gospodarstwa i bez dozoru właściciela.

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów stanowi naruszenie art. 77  Kodeksu Wykroczeń  i może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości do 250 zł. Ponadto wszelka odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzęta domowe i gospodarskie obciąża właściciela zwierzęcia” – informuje komunikat Urzędu Gminy i lokalnego posterunku w Iłowie. Tak więc nieprzestrzeganie nakazów może skończyć się mandatem.

– W ostatnim czasie dochodzi do licznych zdarzeń z udziałem zwierząt domowych, dlatego też pragniemy zaapelować do właścicieli zwierząt o odpowiedzialność i zachowanie  wzmożonej kontroli nad swoimi zwierzętami – dodaje st. asp. Marek Jakubowski, kierownik posterunku policji w Iłowie.

BN

fot.pixabay