Strona główna Młodzieszyn Konsultowane odpady

Konsultowane odpady

553
0
PODZIEL SIĘ

Od 1 do 22 marca na terenie gminy Młodzieszyn odbywają się konsultacje społeczne dotyczące odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy.

Wcześniej niektórzy sygnalizowali, że w niektórych miejscowościach byłoby dobrze, gdyby śmieci były odbierane częściej.

„Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców, zebranie uwag i opinii w sprawie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości” – informuje w swym piśmie do mieszkańców Monika Pietrzyk, wójt gminy Młodzieszyn.

Na specjalnych formularzach konsultacji będą zbierane pisemne opinie od mieszkańców. Będą proszeni, aby zaznaczyli, jaką chcą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych wraz z uzasadnieniem, dlaczego tak uważają. Formularze te można pobrać w urzędzie gminy lub na stronie internetowej, a następnie przesyłać listownie na adres Urzędu Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25 lub złożyć na dzienniku podawczym w sekretariacie urzędu. Można też przesłać elektronicznie na mail sekretariat@mlodzieszyn.pl.

BN

fot.pixabay