Strona główna Brochów Fundusz pójdzie na inwestycje

Fundusz pójdzie na inwestycje

617
0
PODZIEL SIĘ

Sesję Rady Gminy Brochów 14 marca zdominowały gorące dyskusje o finansach. Nie tylko na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-31 oraz bieżącego budżetu gminy, ale też funduszu sołeckiego i wynagrodzeń nauczycieli.

Dyskutowano także o zasadach zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w ramach programu „Posiłek w domu i szkole” i podniesieniu w jego ramach kryterium dochodowego.

Jednak najwięcej emocji wywołała sprawa niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Brochów środków na fundusz sołecki. Pieniądze są przekazywane na spłatę zobowiązań wynikających z największej gminnej inwestycji w ostatnich latach – Gminnego Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego w Brochowie.

– W trakcie spotkań z mieszkańcami gminy, podczas zebrań sołeckich i wyborach rad i sołtysów, przekazywałem informacje dotyczące naszej strategii rozwoju gminy. Wszyscy mieszkańcy wiedzą, jak ona wygląda i jak realizowane są nasze potrzeby. W każdym roku są po dwa spotkania z mieszkańcami, w trakcie których mogą przedstawiać swoje opinie i pomysły. Staramy się być z nimi stale w kontakcie i realizować sukcesywnie wszystkie ich oczekiwania – mówił Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.

Za mało na jednego

Przy podzieleniu funduszu sołeckiego, który w gminie Brochów w sumie wynosi około 250 tys. zł w ciągu roku na poszczególne sołectwa, zdaniem Piotra Szymańskiego dochodzi do rozdrobnienia pieniędzy. Koszty oczekiwanych inwestycji w poszczególnych wsiach, jak choćby budowa placu zabaw, są większe niż przypadające środki. Średnio na sołectwo przypada od 7-10 tys. zł do 16 tys. zł. Ta ostatnia kwota to sam Brochów. Jeśliby sołectwa chciały wspólnie wybudować coś, to procedury te są długotrwałe. W przypadku dysponowania tym funduszem przez gminę, proces realizacji zadań jest szybszy.

– Przyjęta przez nas strategia przynosi efekty. Warto realizować inwestycje gminne z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców. Środki z funduszu przekażemy na Centrum, a inne inwestycje będziemy realizować z budżetu i uzyskanych programów wsparcia – dodaje Piotr Szymański.

Potrzeb w gminie jest sporo. To nie tylko drogi, ale też rewitalizacje, budowa Gminnego Centrum Usług, które cały czas powstaje zgodnie z harmonogramem, zaplanowana budowa 18 kilometrów wodociągów. Wójt zapewnia, że jeśli sołtysi zgłoszą jakieś potrzeby inwestycyjne, to będą one realizowane, gdyż bezpośrednio mogą być wpisane do budżetu.

– A ile nam jeszcze zostało do spłacania tego Centrum. Jak długo mamy spłacać? – zapytał Sławomir Maciejczak, sołtys z Konar.

– Do spłacenia tej inwestycji zostało jeszcze 5-6 lat. Jednak nikt nie wierzył, że takie Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne w Brochowie powstanie. A jednak udało się. Funkcjonuje już wspaniały ośrodek zdrowia. Są na miejscu dla mieszkańców zabiegi rehabilitacyjne – zauważył wójt.

Jednak Sławomir Maciejczak nie do końca był przekonany. Jak dodał, trudno to wytłumaczyć mieszkańcom jego sołectwa, że tak długo trwa spłacanie zobowiązań. W głosowaniu radni 12 głosami zdecydowali się nie wyodrębniać funduszu sołeckiego w 2020 roku. Jeden radny był przeciw, dwóch nieobecnych.

Posiłek i pobory

Przy uchwale dotyczącej zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, radni zdecydowali, że do limitu dochodu 150 procent dla osoby samotnej i członka rodziny nie będzie żadnych płatności. Kwotowo to 1051,50 zł na osobę samotną i 792 zł na członka w rodzinie.

Podniesiono też drugą uchwałą kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy finansowej na zakup posiłku lub żywności do 150 procent. Radni jednogłośnie przyjęli obie uchwały.

Na sesji wysłuchali sprawozdania dotyczącego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu społecznego. Z przepisów wynika, że w przypadku, gdy faktyczne wynagrodzenie jest niższe, nauczycielowi przysługuje dodatek wyrównawczy. Dotyczy to wynagrodzeń na stopniach nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i dyplomowany. Po analizie wynika, że różnica w wynagrodzeniach w gminie wynosi 31 612,53 zł i dotyczy nauczycieli mianowanych 18 580,18 zł i dyplomowanych   13 043,46 zł. W sprawozdaniu zaznaczono, że wypłaty wyrównawcze obejmą w SP w Śladowie – 7 nauczycieli mianowanych i 14 dyplomowanych, w SP w Lasocinie – 4 mianowanych i 13 dyplomowanych oraz w SP w Brochowie – 7 mianowanych i 25 dyplomowanych. Sprawozdanie to przekazane będzie do kontroli Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułTurniej wcześniej
Następny artykułKronika kryminalna