Strona główna Powiat Dwudziestolecie w piosence

Dwudziestolecie w piosence

516
0
PODZIEL SIĘ

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w I edycji międzypowiatowego konkursu piosenki „Dwudziestolecia międzywojennego” – pod patronatem starosty sochaczewskiego Jolanty Gonta.

Organizatorzy za cel konkursu postanowili obrać m.in. poznanie bogatej historii polskiej muzyki dwudziestolecia międzywojennego, rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród młodzieży, a także rozwijanie talentów estradowych oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Konkurs polega na indywidualnym zaprezentowaniu utworu muzycznego z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych: klas IV-VIII oraz gimnazjum z podziałem na wskazane w regulaminie kategorie wiekowe. Ma charakter otwartego przeglądu, w którym mogą wystąpić indywidualni wykonawcy. Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut, zaś ścieżki dźwiękowe (akompaniament na nośnikach) nie mogą mieć nagranego wokalu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 marca, a rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 kwietnia w Załuskowie. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców, jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i dyplomy.

Zgodnie z regulaminem, komisja konkursowa oceniać będzie zarówno wokale, jak i sceniczne zdolności uczestników, dobór repertuaru, umuzykalnienie i dykcję, ale też prezentację muzyczną (kostiumy/scenografia) i pomysłowość.

Karty zgłoszeniowe z wypełnionym oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć lub przesłać do   Młodzieżowego Ośrodka   Wychowawczego im. gen.   Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie, Załusków 8, 96-521 Brzozów lub drogą e-mail: inkakubiak@wp.pl, ewelina.b20@op.pl.

Karta zgłoszeniowa i zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie internetowej placówki www.domnaszkalu.edupage.org oraz na www.powiatsochaczew.pl w zakładce Konkursy.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać: telefonicznie pod numerem telefonu: 24 277 46 15.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

fot.poxabay