Strona główna Mazowsze Dla młodych twórców

Dla młodych twórców

416
0
PODZIEL SIĘ

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków dla młodych twórców w konkursie Nagroda Twórcza. Czasu jest już niewiele, bo nabór wniosków trwa tylko do 12 marca.

Samorząd wojewódzki zaprasza utalentowanych, pełnych pasji i zaangażowanych młodych artystów. Wyłonionych zostanie 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody w wysokości 9 tys. zł.

Konkurs skierowany jest do artystów, którzy dzięki swojej aktywności posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej. Nagroda Twórcza przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej i filmowej, inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa kultury. O Nagrodę Twórczą może ubiegać się osoba, która jest pełnoletnia i w dniu składania wniosku nie ukończyła 35. roku życia, posiada znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej. Warunkiem jest zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego i nieubieganie się tej osoby o przyznanie stypendium wojewódzkiego dla studentów uczelni artystycznych. Wnioski należy przesłać na adres: Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, lub elektronicznie na adres artstypendia@mazovia.pl. Można też składać osobiście

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. (22) 5979-536 lub e-mail: karolina.grzegrzolka@mazovia.pl.

oprac. BN

fot.pixabay