Strona główna Teresin Dbając o bezdomne czworonogi

Dbając o bezdomne czworonogi

376
0
PODZIEL SIĘ

Uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Teresin w 2019 roku podjęto podczas sesji Rady Gminy (4.03). Jego realizacja kosztować będzie 141 tys. zł. Środki pochodzić będą z gminnego budżetu.

Wśród programowych zadań jest zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku. Okazuje się, że Gmina zapewnia tego typu opiekę poprzez współpracę ze Schroniskiem „Psiakowo” i spółka z siedzibą w Piotrowicach gm. Bielawy. Ta sama firma świadczyć będzie usługę polegającą na odławianiu bezdomnych psów i kotów z terenu gminy.

Do zadań wynikających z przyjętego programu należy też opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmienie. Taka opieka polegać będzie m.in. na wykonywaniu zabiegów sterylizacji i kastracji tych zwierząt. Z kolei osobom społecznie opiekującym się wolno żyjącymi kotami które na podstawie pisemnego oświadczenia zadeklarują chęć współpracy, Urząd zapewni karmę, w celu dokarmiania tych zwierząt.

Program obejmuje też zagadnienia dotyczące poszukiwania właścicieli dla psów i kotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, jak również umożliwienie dofinansowania wykonania zabiegów sterylizacji, kastracji oraz znakowania zwierząt w gminie przy pełnym poszanowaniu praw ich właścicieli lub innych osób, pod opieką których pozostają czworonogi. Warto dodać, że wedle zapisów programu zadanie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Teresin z udziałem zwierząt, realizowane będzie przez służby weterynaryjne schroniska oraz przychodnię „Trojanów” s.c. z Sochaczewa, z którą gmina podpisała umowę.

Gmina prowadzić będzie ponadto działania edukacyjne realizowane przy współpracy z mediami, ośrodkami kultury organizacjami pozarządowymi oraz przy współpracy szkół i przedszkoli z terenu Teresina i okolic.

Dodajmy, że program będzie realizowany z funduszy gminy. Kwotę 90 tys. zł zarezerwowano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz kosztów związanych z odławianiem i transportem czworonogów od schroniska. Z kolei środki w wysokości 51 tys. zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dotyczących zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które brały udział w zdarzeniach losowych, jak również kosztów związanych z zakupem karmy i dokarmianiem wolno żyjących kotów.

Marcin Odolczyk

fot.pixabay