Strona główna Sochaczew miasto Dać szczęśliwe dzieciństwo

Dać szczęśliwe dzieciństwo

841
0
PODZIEL SIĘ

Miejscy radni w czasie ostatniej sesji jednogłośnie przyjęli program   „Wspierania rodziny dla miasta Sochaczewa na lata 2019 – 2021”. Jego celem jest przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz wspieranie rodzin o niskim statusie materialnym szczególnie z problemem niepełnosprawności i bezrobocia.

– Miejski samorząd od wielu lat prowadzi wiele inicjatyw na rzecz wspierania rodziny, poprzez szereg działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia, działające na terenie Sochaczewa. A przyjęty przez miejskich radnych program wsparcia rodziny zakłada tworzenie coraz to lepszych warunków dla poprawy jakości życia rodzin i dzieci, co zahamuje proces umieszczania dzieci poza rodziną biologiczną. Realizacja programu będzie oparta na wykorzystaniu środków budżetu miasta, budżetu państwa, funduszy zewnętrznych, środków własnych podmiotów niepublicznych oraz środków przekazywanych przez sponsorów. Mamy nadzieję, że nasze działania spowodują polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej – powiedziała nam Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Jak wynika z danych Urzędu Miejskiego, to obecnie największe wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć samorządowa pomoc społeczna. O ile w wyniku wprowadzenia rządowego programu 500 Plus większość najbiedniejszych rodzin na terenie Sochaczewa wyszła z ubóstwa, to nadal   część sochaczewskich rodzin ma   problemy finansowe. W ubiegłym roku właśnie z powodu biedy pomocy społecznej na terenie Sochaczewa udzielono 554 rodzinom. Dla porównania w 2016 było to 579 rodzin, a w 2017 –   615.

Nadal wiele z nich wykazuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz bezradność w radzeniu sobie z problemami życia codziennego. Tylko w ubiegłym roku w ramach wspierania rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie prowadzono 1500 konsultacji mających na celu pomoc rodzinie w przezwyciężeniu trudności i prawidłowym wykonywaniu obowiązków rodzicielskich.   I okazuje się, że jest to tendencja wzrostowa: w 2016 r. takich konsultacji było 1130, a w 2017 r. – 1371.

To nieradzenie sobie w trudnych sytuacjach rodzinnych powoduje, że nadal w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2018 roku przebywało 23 najmłodszych mieszkańców Sochaczewa oraz 12 dzieci w rodzinach zastępczych. Choć w tym przypadku możemy mówić o tak zwanej tendencji stałej, to jednak zabranie dziecka rodzicom i umieszczenie go w placówce opiekuńczej jest dla niego dramatem. A takich dramatów w 2016 r. było 24, kiedy to w domach dziecka przebywało 13 dzieci, a w rodzinach zastępczych 11. Nie lepiej było w 2017 roku, kiedy to w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 24 dzieci, a w rodzinach zastępczych 15.

Miejmy nadzieję, że dzięki realizacji programu uda się zapobiec w przyszłości podobnym sytuacjom.

Jerzy Szostak

fot. Pixabay