Strona główna Teresin Będą kontrole podatkowe

Będą kontrole podatkowe

699
0
PODZIEL SIĘ
Businesswoman Looking At Document Through Magnifying Glass

Za kilka miesięcy, zaraz po zakończeniu tegorocznych wakacji urzędnicy będą mogli zapukać do domów mieszkańców gminy Teresin.

Powód? Od września Gmina rozpocznie kontrole podatkowe u osób fizycznych i prawnych. Nie wiadomo jednak jeszcze, w jakiej formie będzie odbywać się cały proces.

Ci, którzy chcą ustrzec się przed konsekwencjami, mają czas do sierpnia na wyjaśnienie nieprawidłowości.

Sprawdzana będzie przede wszystkim powszechność i prawidłowość opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kontrolerzy mają też weryfikować rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania. Ponadto kontrola obejmie zgodność ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, na których ciąży obowiązek opodatkowania.

Jak informuje wójt gminy Marek Olechowski, przedmiotem kontroli będzie powierzchnia gruntów i sposób ich wykorzystania, powierzchnia użytkowa budynków lub ich części i sposób ich wykorzystania, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności, jak również posiadanie środków transportowych i powstawanie odpadów komunalnych.

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy stwierdziliśmy bardzo duże rozbieżności w deklaracjach podatkowych w stosunku do stanu faktycznego – wyjaśnia wójt. Zwraca jednak uwagę, że podatnicy mogą dokonać ewentualnej korekty informacji i deklaracji podatkowej do końca sierpnia tego roku. Wówczas, jak się dowiadujemy, Gmina nie będzie wyciągać żadnych konsekwencji finansowych, a zdarzenie potraktuje jako niezamierzoną pomyłkę. Wynika z tego, że będzie to pewien rodzaj amnestii dla tych, którzy przyznają się do nieprawidłowości, zanim stwierdzi to urzędnik. W przeciwnym przypadku, od września br. organ podatkowy, na podstawie wyników kontroli, w przypadku stwierdzenia rażących rozbieżności między stanem faktycznym a deklaracją podatkową, naliczy w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe należność za 5 lat wstecz. Urząd liczy jednak, że wszystkie wątpliwości zostaną przez mieszkańców wyjaśnione przed kontrolą.

Przypominamy, że formularze dotyczące informacji podatkowej dla osób fizycznych i deklaracji podatkowej dla osób prawnych dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Teresin. Można je też pobrać ze strony internetowej bip.teresin.pl. Wszelkie informacje udzielane są pod nr.tel. 46 864 25 38.

Marcin Odolczyk

fot.pixabay