Strona główna Teresin Przeciw narkomanii

Przeciw narkomanii

415
0
PODZIEL SIĘ

Niedawno informowaliśmy o przyjęciu przez Radę Gminy Teresin Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, tym razem chodzi o tegoroczny Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Teresińscy samorządowcy również jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie jego przyjęcia.

Środki do realizacji programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łączną wartość wydatków na wykonanie zadań wynikających z programu zaplanowano na 32 tys. zł, z czego najwięcej, bo 10 tys. zł przewidziano na organizację i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Z kolei na prowadzenie zajęć wychowawczych i socjoterapeutycznych zapisana jest kwota 8 tys. zł, zaś na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego 6 tys. zł. Reszta wydatków związana jest z dofinansowaniem szkoleń i kursów specjalistycznych oraz zakupem materiałów edukacyjnych.

Profilaktyka na terenie gminy ma eliminować czynniki ryzyka zarówno w poszczególnej osobie, jak i w jej otoczeniu społecznym oraz wzmacniać czynniki, zapewniające prawidłowy i bezpieczny rozwój. Natomiast nie da się ukryć, że tworzenie świadomości prozdrowotnej stanowi najtańszą i zarazem najbardziej efektywną metodę oddziaływań, przynoszącą pożądane i wymierne rezultaty.

Marcin Odolczyk

fot. pixabay

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZaopiniuj bonifikatę
Następny artykułDbają o ptaki