Strona główna Chodaków Odpoczniemy nad Utratą

Odpoczniemy nad Utratą

812
0
PODZIEL SIĘ

Po kilkumiesięcznej przerwie wznowiono prace związane z zagospodarowaniem terenów nad Utratą w Chodakowie. A to oznacza, że już podczas najbliższych wakacji mieszkańcy tej dzielnicy Sochaczewa będą mogli korzystać z nowych terenów rekreacyjnych.

W ubiegłym tygodniu, a dokładnie 18 lutego, wznowiono prace związane z rewitalizacją fragmentu zabytkowego chodakowskiego parku, znajdującego się nad Utratą. Prace prowadzone są na trzyhektarowym obszarze pomiędzy ulicami Młynarską i Parkową. Wykonawca inwestycji, firma Ziel-Bud na wykonanie inwestycji ma czas do 30 czerwca.

 Poszli na całość

Przypomnimy, że o rewitalizację tego fragmentu miasta redakcja „Expressu Sochaczewskiego” apelowała do władz miasta od wielu lat. Poprzedni włodarze Sochaczewa twierdzili jednak, że inwestowanie środków w budowę terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Chodakowa mija się z celem.

Sytuacja zmieniła się wraz z objęciem urzędu burmistrza przez Piotra Osieckiego. Najpierw inwestycja została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej Sochaczewa, a następnie przygotowano wniosek o jej dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Z tym, że obecne władze miasta poszły dalej niż wysuwana przez nas propozycja. Otóż burmistrz zdecydował, że rewitalizacji poddana zostanie całość zachowanego pałacowego parku. A ten, przypomnijmy, do 1945 roku zajmował obszar pomiędzy ulicami: Młynarską, Chopina i Parkową. Natomiast południową jego granicę stanowiła Utrata.

Prace związane z rewitalizacją parku podzielono na dwa etapy. W pierwszym rewitalizacji poddano jego ocalały fragment pomiędzy ulicą Grunwaldzką a Chopina. Inwestycję, podobnie jak i ten etap, zrealizowano w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni”. Ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyremontowano między innymi alejki, zamontowano nowe oświetlenie oraz wybudowano fontannę.

W ramach prowadzonych prac przebudowano biegnącą przez teren parku ulicę Hotelową. Dodajmy, że ze środków pozyskanych z Funduszu przeprowadzono także rewitalizację parku im I.W. Garbolewskiego, parku F. Chopina przy Traugutta oraz utworzono zieloną kurtynę wzdłuż ulicy Olimpijskiej.

Powrót do przeszłości

Rozpoczęte nad Utratą prace będą kosztowały 699 277 zł, z czego 85 procent kosztów zostanie pokrytych z dotacji otrzymanej z NFOŚiGW. Na terenie byłego, nadrzecznego parku zostaną wybudowane alejki spacerowe oraz ścieżki rowerowe. Powstaną także nowe trawniki, a istniejące na tym terenie zabytkowe drzewa zostaną poddane pielęgnacji. Plan przewiduje również dokonanie nowych nasadzeń.

Odpoczywający nad Utratą podczas tegorocznych wakacji będą mieli do swojej dyspozycji dwie zadaszone altany wyposażone w ławki i stoły. Natomiast w centralnym punkcie terenów rekreacyjnych stanie też okrągłe palenisko, gdzie będzie można organizować spotkania przy grillu. Do tego dojdą ławki, kosze na śmieci, a cały teren zostanie oświetlony. Na odnowione tereny nad Utratą będzie można wejść zarówno od strony ulicy Młynarskiej, jak i Grunwaldzkiej, gdzie na wysokości byłego hotelu robotniczego zostaną wybudowane schody.

Jak poinformowano nas w Urzędzie Miejskim, w kolejnych latach, w miarę pozyskiwania środków przewiduje się utworzenie na Utracie małej przystani – pomostu dla kajaków, którymi będzie można popłynąć do Żelazowej Woli lub w kierunku Bzury. W planach jest także oczyszczenie byłego „zalewu”, który w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku służył jako kąpielisko dla mieszkańców Chodakowa.

Jerzy Szostak

Fot.: UM Sochaczew