Strona główna Powiat Nowy sekretarz i dyrektor geodezji

Nowy sekretarz i dyrektor geodezji

506
0
PODZIEL SIĘ

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ma nowego sekretarza, po tym jak na zasłużoną emeryturę odeszła Zofia Romanowska. Sekretarzem powiatu został Michał Orzeszek, dotychczas pełniący w tutejszym urzędzie stanowisko dyrektora Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej.

Także Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego od kilku dni ma nowego dyrektora – Irenę Kacę na tym stanowisku zastąpiła Sylwia Grzelak, związana z tym wydziałem od wielu lat.

Na stanowisku sekretarza Michał Orzeszek zastąpił Zofię Romanowską, pierwszego sekretarza powiatu sochaczewskiego po roku 1998, która w styczniu zakończyła pracę zawodową i przeszła na zasłużoną emeryturę.

Michał Orzeszek posiada wykształcenie wyższe, prawnicze – zdobyte na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Ukończył ponadto studia licencjackie w zakresie finansów i bankowości, jest słuchaczem Executive Master of Business Administration, posiada certyfikat z zakresu „Change Management” oraz „Lean Management”, uczestniczył w szkoleniach PRINCE2 Foundation. Pracę zawodową rozpoczął na studiach, współpracował z kancelariami notarialnymi adwokackimi oraz Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. Od 2013 roku zawodowo związany jest z administracją publiczną, pracował w Urzędzie Miasta Sochaczew. Z kolei, w Starostwie Powiatowym pracę rozpoczął 4 lata temu, od roku 2016 był dyrektorem Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej. Sekretarzowi podlega Wydział Organizacyjny Starostwa.

Z kolei, nowego dyrektor ma także Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. Po tym, jak na emeryturę odeszła Irena Kaca, pełniąca tę funkcję od 2011 roku, stanowisko dyrektora objęła Sylwia Grzelak.

Nowa dyrektor posiada wykształcenie wyższe, zdobyte na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii. Dysponuje uprawnieniami zawodowymi nadanymi przez Głównego Geodetę Kraju I i II stopnia. Z pracą w zakresie geodezji związana jest od 18 lat. W listopadzie 2013 roku podjęła pracę w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Od 3 lat pracowała na stanowisku głównego specjalisty.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie