Strona główna Teresin Miliony dla potrzebujących

Miliony dla potrzebujących

450
0
PODZIEL SIĘ

Kwotę ponad 5,5 mln przeznacza teresiński samorząd na tegoroczną realizację zadań z zakresu polityki społecznej. Ta pula środków nie uwzględnia rządowego Programu 500+.

Natomiast 82 tys. zł przeznaczone zostanie na dopłaty związane z funkcjonowaniem Programów „Teresińskiej Karty Dużej Rodziny” oraz „Karty Seniora”. Jeśli chodzi o działania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu zjawiska narkomanii oraz przeciwdziałania nowotworom, w budżecie zaplanowano środki na ten cel w wysokości 212 tys. zł.

Jak zaznacza Urząd Gminy, w szerokim wachlarzu działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się m.in. usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne, dożywianie dzieci z ubogich rodzin, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, dopłaty do pobytu naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, wspieranie rodziny i zatrudnienie asystenta rodziny. Warto też dodać, że na stypendia dla uzdolnionych uczniów i młodych sportowców zarezerwowano kwotę 181 tys. zł, z kolei na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 22 tys. zł.

Marcin Odolczyk

fot:pixabay