Strona główna Sochaczew miasto Miasto sypnęło kasą dla organizacji

Miasto sypnęło kasą dla organizacji

433
0
PODZIEL SIĘ

Trwa nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych miasta Sochaczew. W ramach czterech programów między lokalne organizacje samorząd podzieli 415 tysięcy złotych.

Po raz kolejny po dotacje z kasy miasta będą mogły sięgnąć sochaczewskie kluby sportowe, UKS, stowarzyszenia i fundacje, w tym zajmujące się profilaktyką uzależnień. Wsparcie miasta ma na celu realizację zadań samorządu we współpracy z organizacjami pozarządowymi, udzielanie wsparcia dzieciom z niewydolnych wychowawczo rodzin, niepełnosprawnym, seniorom, prowadzenie zajęć sportowych.
– Miasto od lat współpracuje z lokalnymi organizacjami i, na ile może, wspiera ich działalność – udostępnia za darmo obiekty i pomieszczenia, funduje stypendia sportowe, przyznaje dotacje. Każda organizacja może bezpłatnie skorzystać na przykład z patio kramnic czy sali konferencyjnej. Wystarczy jedynie uzgodnić z nami dogodny termin – mówi Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego.
W tegorocznym konkursie pula środków wzrosła o 6 tysięcy złotych (w poprzednim roku było 409 tysięcy złotych do podziału). Pieniądze zostaną rozdzielone na zadania z zakresu czterech programów: współpracy z organizacjami pozarządowymi (90 tys. zł); programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (170 tys. zł); przeciwdziałania narkomanii (90 tys. zł) oraz pomocy społecznej (65 tys. zł).
Na co można otrzymać wsparcie? Między innymi w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na projekty sportowo-rekreacyjne typu rajdy, zloty, spływy, marsze i inne dla dzieci młodzieży i dorosłych – 16 000 zł. Na organizację wydarzeń i atrakcji turystycznych zwiększających atrakcyjność turystyczną i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa – 12 000 zł. Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” – 5000 zł. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 15 000 zł, a na organizacje wydarzeń upamiętniających Wrzesień 1939 roku – 42 000 zł.
Z kolei w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych środki zostaną przyznane na: projekt „Trener osiedlowy” – 80 000 zł, organizację cyklu otwartych turniejów, zawodów w okresie wakacji – 20 000 zł, organizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży 30 000 zł i realizację programów i projektów kulturalnych – 40 000 zł.
Natomiast z puli przeznaczonej na program przeciwdziałania narkomanii dotacje przyznane będą na: wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii – 10 000 zł, organizowanie obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży – 55 000 zł, realizacja programów i projektów kulturalnych – 10 000 zł, „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” – 15 000 zł. Na środki można liczyć również z programu pomocy społecznej. Zostaną one przyznane na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego – 65 000 zł.
Oferty można składać do wtorku 19 lutego, do godz. 16.00. Każde stowarzyszenie może złożyć dowolną ilość ofert, o ile każda dotyczy innego zadania. Złożone propozycje zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu oraz formularze, na których należy składać oferty, można uzyskać w Wydziale Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Kramnice Miejskie ul. 1 Maja 21, II piętro.

UM/Jerzy Szostak

fot:pixabay