Strona główna Wyszogród LKS Stegny bliskie upadku

LKS Stegny bliskie upadku

735
0
PODZIEL SIĘ

Problemy finansowe i gospodarcze zdominowały sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród 28 stycznia. Radni przyjęli korekty w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Ustalono też plany dla poszczególnych komisji stałych Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

Jednak najwięcej emocji na początku sesji wywołała sytuacja, w jakiej znalazł się Ludowy Klub Sportowy Stegny Wyszogród, któremu obecnie grozi zapaść.
W Klubie LKS Stegny od dawna nie dzieje się najlepiej. Trwają spory potęgowane problemami finansowymi. Sytuację naświetlili działacze klubowi, którzy zostali zaproszeni przez Iwonę Gortat, burmistrza Wyszogrodu, na sesję Rady Gminy i Miasta. Jednak z tego, co stwierdzili, głównym problemem w klubie są kwestie finansowe i sposób gospodarowania jego majątkiem przez zarząd LKS Stegny Wyszogród.

Klub na skraju zapaści

– Głównym celem LKS Stegny jest rozwój piłki młodzieżowej. Z roku na rok sytuacja finansowa nie jest najlepsza. Od dłuższego czasu płatności są nieterminowe, co dla nas jest ogromnym utrudnieniem. Nieterminowość Polskiego Związku Piłki Nożnej hamuje nasze aktywne działania, a nam chodzi o rozwój sportowy dzieci i młodzieży. Najlepszy był okres 2015-2016. Teraz jest sytuacja alarmująca. Proszę o pomoc dla klubu, by wrócił on do sytuacji, kiedy odnosił najlepsze sukcesy – wspomniał Piotr Sikora, dyrektor biura LKS Stegny.
– Klub to stowarzyszenie statutowe, które działa zgodnie ze statutem – zaznaczył w kolejnej wypowiedzi Hubert Sadecki, prezes Klubu LKS Stegny. W jego opinii zmniejszenie dotacji i brak wsparcia finansowego, w tym też sponsorów, odbija się na działalności sportowej klubu. Znaczne zmniejszenie dotacji i ograniczenie jej do 85 tysięcy złotych rocznie spowodowało, że klub miał mniejsze środki niż w latach poprzednich. A to przełożyło się na osiągnięcia sportowe.
– Klub musiał spełnić umowy licencyjne. W ubiegłym roku warunkowo nasz obiekt został dopuszczony do rozgrywek ligi okręgowej. Trzeba było podnieść trybuny. Konieczne też było zwężenie boiska, bo było za szerokie – argumentował prezes Sadecki.
Jednak jego argumentacja przerwana została przez Barbarę Dominikiewicz, przewodniczącą Rady Gminy i Miasta Wyszogród.
– Źle się dzieje w LKS Stegny i idzie coraz bardziej ku gorszemu. Trzeba zdecydować, co dalej. Zarząd nie nadaje się do prawidłowego funkcjonowania. Praktycznie go nie ma. Powinien być prawidłowy zarząd. Przecież nie będziemy panu sprzątać szatni i boiska – stwierdziła przewodnicząca Dominikiewicz, zamykając dyskusję.
Według wyszogrodzkich działaczy sportowych, z powodu trudności finansowych może się okazać, że LKS Stegny nie będzie miała w tym roku sekcji młodzieżowej. Obecnie klub w tabeli ligowej zajmuje ostatnie miejsce.
– Dziękuję za przedstawienie realiów LKS Stegny – stwierdziła Iwona Gortat. – Prezes klubu miał do końca 2018 roku rozliczyć się z otrzymanej dotacji na działalność klubu. Opracowywany jest program naprawczy. Trzeba ratować ten klub, bo to nasza duma i historia – dodała burmistrz.

Zmiany i korekty

Iwona Gortat przedstawiła też pokrótce plany bieżącej działalności burmistrza i urzędu pomiędzy sesjami. Wśród nich jest m.in. stała koordynacja Akcji Zima, planowane prace przy remoncie dachu przedszkola w Wyszogrodzie oraz informacje o możliwości składania wniosków na Kartę Dużej Rodziny.
W Urzędzie Gminy i Miasta odbyło się też spotkanie Komisji Komunalnej, która przydzieliła w tym roku 2 mieszkania. Nadal jednak na lokum czeka 18 rodzin. Odbyło się również spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej Leniwiec, spowodowane koniecznością wyboru nowego zarządu. W związku z tym, że część osób złożyła rezygnację, m.in. Anna Kossakowska – sekretarz Miasta i Gminy, którą zastąpił Marcin Pieniążek. Obecnie zarząd wspólnoty liczy 4 osoby.
Radni zdecydowali o wydzierżawieniu na kolejne 3 lata gminnej działki przy ul. Płockiej w Wyszogrodzie obecnemu dzierżawcy, czyli Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych. Przyjęli też uchwałę o przyjęciu darowizny od Elżbiety Romańskiej. Jej działka ma być przeznaczona na drogę gminną. W tej chwili nieruchomość ta jest wewnętrzną drogą prywatną, będącą jedynym dojazdem do działek powstałych w wyniku podziału.
Radni przyjęli ponadto regulamin o dostarczaniu wody i odprowadzania ścieków oraz plany pracy komisji stałych rady Gminy i Miasta. Zdecydowali o wydelegowaniu burmistrza Iwony Gortat jako delegata do Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu.
Na koniec radni przyjęli korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-31 oraz zmiany w bieżącym budżecie wynikającym ze zwiększenia dochodów o 347 278,67 zł. Po zmianie planowany dochód to 21 849 987,67 zł. Natomiast wydatki po korekcie zamkną się kwotą 21 665 742,67 zł. Pieniądze te przeznaczone będą na zwiększanie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy oraz oświatę i wychowanie w realizowanych programach unijnych.
Bogumiła Nowak
Fot. LKS Stegny Wyszogród