Strona główna Powiat Agencja da kasę

Agencja da kasę

546
0
PODZIEL SIĘ

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje do 60 tysięcy złotych na restrukturyzację małych gospodarstw rolnych.

W oddziałach regionalnych agencji można składać wnioski od 28 lutego do 29 marca o przyznanie pomocy. W przypadku naszego powiatu – w oddziale w Sochaczewie na ul. Łąkowej.

Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub pocztą. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla. Dotacja finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O  premię może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo min. 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk, sadów, czy nieruchomości służącej do prowadzenia specjalnych produkcji rolnej. Wartość takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 tys. euro. Oczywiście trzeba mieć ubezpieczenie w KRUS. Warunkiem jest też odpowiedni biznesplan restrukturyzacji gospodarstwa na 3 lata.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach – 80 procent po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 procent po poprawnej realizacji biznesplanu. Premia przyznawana jest tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020.

Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę lub modernizację budynków, zakup  nowych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zainwestować też w sady i plantacje wieloletnie, można kupić grunty rolne, a nawet stado zwierząt hodowlanych.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Wszelkiej pomocy i informacji o wnioskach udzielają oddziały ARiMR.

BN

fot.pixabay