Strona główna Sochaczew Wielki brat czuwa nad miastem

Wielki brat czuwa nad miastem

1033
0
PODZIEL SIĘ

Znany jest już raport dotyczący zdarzeń zarejestrowanych przez system miejskiego monitoringu na terenie Sochaczewa w ubiegłym roku. Operatorzy kamer zgłosili w 2018 roku dyżurnym policji ponad 250 incydentów dotyczących wykroczeń i przestępstw.

Na terenie miasta rozlokowanych jest 16 kamer miejskiego monitoringu, obsługiwanych całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. System działa od ponad dekady i ulegał przez te lata stopniowej rozbudowie. Podobnie będzie i w tym roku, ponieważ radni w budżecie przeznaczyli na modernizację systemu miejskiego monitoringu 123 tysiące złotych.

Sen pod chmurką

W 2018 roku operatorzy zarejestrowali w sumie 254 zdarzenia. Dla porównania, w 2017 roku było ich 184, w 2016 r. – 330. Raport wyróżnia dziewięć kategorii incydentów.

Struktura ubiegłorocznych zdarzeń przedstawia się następująco: 31,5 procent interwencji dotyczyło leżących nietrzeźwych. Na drugim miejscu znalazły się zdarzenia dotyczące wykroczeń i kolizji w ruchu drogowym – 29 procent. Z kolei 16,5 procenta zarejestrowanych zdarzeń, to przebywanie na wzgórzu zamkowym poza godzinami zwiedzania, 10 procent spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 8 procent – niszczenie mienia. Pozostałe zaobserwowane incydenty to: bójki i pobicia – 7, pożary i podejrzenie ich wystąpienia – 5, a zdarzeń określanych jako inne było – 25.

Najwięcej incydentów w minionym roku zarejestrowały dwie kamery umiejscowione w centrum miasta, w rejonie placu Kościuszki i Podzamcza. Było ich 105 z ogółu 254 zauważonych zdarzeń.

Troska o wspólne

Z opublikowanego raportu wynika, że wzrasta   świadomość mieszkańców i troska o wspólne bezpieczeństwo. Sochaczewianie coraz częściej reagują na sytuacje budzące jakiekolwiek podejrzenia i odbiegające od ogólnie przyjętych norm. W ubiegłym roku zgłosili 92 interwencje, dzwoniąc pod numer telefonu dyżurnego miasta. Przypomnijmy, numer 46 862-36-82 działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Najwięcej zgłoszeń od mieszkańców dotyczyło infrastruktury drogowej – uszkodzenia znaków drogowych, chodników, studzienek kanalizacyjnych, awarii oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej (46) oraz zwierząt – rannych, martwych, błąkających się i agresywnych psów (15).

W przypadku każdego zgłoszenia podjęte zostały działania polegające na powiadomieniu służb ratowniczo-porządkowych lub przekazaniu zgłoszeń do odpowiednich wydziałów i referatów urzędu miejskiego, oraz jego jednostek.

Ponadto do centrum monitoringu w 2018 roku wpłynęło 31 wniosków o udostępnienie nagrań, w związku  ze sprawami prowadzonymi przez sochaczewską policję oraz dwa wnioski z Sądu Rejonowego w Sochaczewie.

UM/dot

16,5 procenta zarejestrowanych zdarzeń to przebywanie na wzgórzu zamkowym poza godzinami zwiedzania

Fot.: UM Sochaczew

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułBluesowy wieczór
Następny artykułPodziel się procentem