Strona główna Teresin Teresin ma nowy budżet

Teresin ma nowy budżet

561
0
PODZIEL SIĘ

Rada Gminy Teresin jednogłośnie uchwaliła plan dochodów i wydatków na rok 2019. Cała piętnastka radnych zagłosowała „za” przyjęciem uchwały, co wcale nie dziwi, bo w tej kadencji opozycji raczej spodziewać się nie należy.

Stąd niemal wszystkie decyzje podczas obrad w ramach III sesji (28 grudnia) podejmowane były w podobny, jednogłośny sposób.

Nie oznacza to jednak, że uchwalony budżet podoba się wszystkim mieszkańcom gminy. Część z nich uważa, że miejscowości, zwłaszcza te mniejsze, nie są doinwestowane. Ich zdaniem nowy plan dochodów i wydatków gminnych również nie przewiduje szczególnych zmian w tym kontekście. Jednak co by nie mówić, zatwierdzony budżet wskazuje na dalszy rozwój gminy Teresin.

Dochody i wydatki

Tegoroczne dochody przewiduje się na poziomie 63 077 075,75 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 56 396 657,20 zł i dochody majątkowe wynoszące 6 680 418,55 zł. Wydatki natomiast zaplanowane są na łączną kwotę 61 827 083,75 zł, w tym wydatki bieżące równe 48 818 425,90 zł, oraz majątkowe 13 008 657,85 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1 249 992,00 zł.

Budżet zakłada dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie z tytułu dopłaty do utrzymania zadrzewienia, dróg gminnych, wody i ścieków w łącznej wartości 1 040 000 zł. Dotacje podmiotowe przewidziane są dla: Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie (597 024 zł), Przedszkola „Studio Dziecka Figiel” w Teresinie (390 733 zł), Przedszkola „Leśna Akademia” w Teresinie (1 786 694 zł), Teresińskiego Ośrodka Kultury (1 950 000 zł) i Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie (458 328 zł).

Do budżetu gminy 2019 wprowadzono również dotacje, jakie są planowane na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Gmina Teresin uczestniczy w dwóch projektach z Odnawialnych Źródeł Energii realizowanych wspólnie w trzema innymi gminami – Sochaczew, Nowa Sucha i Rybno. Z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych Województwa Mazowieckiego są podpisane umowy o dofinansowanie projektów. Ich realizacja przypada na lata 2018-2019. W tegorocznym budżecie ujęte jest dofinansowanie w kwocie 5 138 293,07 zł jako dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między samorządami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, oraz kwotę 923 259,48 zł jako środki pozyskane z innych źródeł. To zadanie jest ujęte w WPF.

Budżet zakłada dotację celową w wysokości 600 000 zł dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowej z drogami”.

Zaplanowano inwestycje

Zarezerwowane zostały środki na wykonanie kilkunastu nakładek asfaltowych m.in. na ul. Koralowej, ul. Kasztanowej, drogi w Nowych Paskach (345 000 zł), w Pawłowicach (154 000 zł), ul. Kwiatowej (130 000 zł), ul. Andersa (30 000 zł), ul. Wypoczynkowej (30 000 zł), ul. Akacjowej (160 000 zł), na drodze w Pawłówku (11 943 zł), na projekt i nakładkę na ul. Nadrzecznej (32 823 zł), na drodze w sołectwie Stare Paski (15 237 zł).

Zaplanowano też środki na budowę chodnika wzdłuż ul. Krańcowej w Paprotni (150 000 zł), ale też m.in. na wykonanie projektu oraz budowę oświetlenia na drodze w sołectwie Izbiska (13 411 zł), wykonanie oświetlenia ul. Topolowej (20 000 zł), ul. Radosnej i Wesołej (13 912 zł) w sołectwie Paprotnia czy projekt i oświetlenie ul. Wiśniowej (11 000zł). Mają być wykonane też projekty oświetlenia w Masznie, Ludwikowie, SHRO Szymanów.

To tylko niektóre z inwestycji, w finansowaniu wielu z nich udział biorą środki funduszu danego sołectwa. Zmodernizowane i doposażone zostaną też niektóre place zabaw dla dzieci (m.in. sołectwo Dębówka, Teresin Gaj, Granice).

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 780 000 zł na rozpoczętą w latach poprzednich budowę zaplecza sportowego GOSiR Teresin. Nie zapomniano też o Ochotniczej Straży Pożarnej. Planowana kwota 622 926 zł dotyczy wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek w Paprotni, Teresinie, Skrzelewie, Mikołajewie, Budkach Piaseckich, Szymanowie oraz Niepokalanowie.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki z udziałem środków z funduszy sołeckich w kwocie 54 571 zł, przede wszystkim na doposażenie jednostek OSP. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 462 200 zł, w tym na zakup samochodu dla OSP Szymanów, doposażenie auta, ale też na wyłożenie kostką placu przed strażnicą w Szymanowie i pomalowanie elewacji strażnicy.

Głosowanie nad budżetem poprzedzone było przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031. Projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Marcin Odolczyk

Fot. Marcin Odolczyk