Strona główna Powiat Sytuacja na rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy

526
0
PODZIEL SIĘ

Ostatnie w roku 2018 posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się 28 grudnia. Obradom przewodniczył wicestarosta Tadeusz Głuchowski. Jak wynika z przedstawionych informacji, na koniec roku stopa bezrobocia w powiecie sochaczewskim wyniosła 6 procent.

Krzysztof Wasilewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy w naszym powiecie.

W zasadzie przez cały rok 2018 mogliśmy zaobserwować spadek bezrobocia. Wyjątek stanowił jedynie grudzień, kiedy odnotowaliśmy niewielki wzrost. Według stanu na 30 listopada liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie wyniosła 2082 osoby, w tym 1083 kobiety – referował dyrektor PUP. W porównaniu do miesiąca poprzedniego liczba bezrobotnych zwiększyła się o 65 osób. W listopadzie do rejestracji zgłosiło się 298 osób, wśród których 52 otrzymały prawo do zasiłku (w tym 32 kobiety). Po raz pierwszy status osoby bezrobotnej uzyskało 51 osób (w tym 27 kobiet); 247 osób po raz kolejny powróciło do rejestracji (w tym 109 kobiet); 173 osoby, które się zarejestrowały, zamieszkują na terenach wiejskich (w tym 76 kobiet). Z ewidencji wyłączono 257 bezrobotnych: w związku z podjęciem pracy – 153 osoby, z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy – 53 osoby, w związku z dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego – 16 osób. W omawianym okresie urząd dysponował 437 ofertami pracy.

Rada przeanalizowała i podsumowała wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych, przyznawanych decyzjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którymi w roku 2018 dysponował PUP w Sochaczewie. Podkreślono, iż na poszczególne formy wsparcia zostały one wykorzystane właściwie w całości. Poinformowano, iż Powiatowy Urząd Pracy w roku 2019 otrzyma na różne formy aktywizacji 1 733 214,56 zł z Funduszu Pracy oraz 2 804 385,44 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet ten, jak prognozuje dyrektor Krzysztof Wasilewski, zostanie powiększony o spodziewane środki, które będą rozdysponowywane już w roku 2019.

Na ostatnim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowano również propozycję otwarcia w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie nowego kierunku kształcenia młodzieży w technikum w zawodzie mechanik lotniczy. Z propozycją tą zwróciła się do rady dyrektor ZS w Teresinie Ewa Odolczyk. Podkreślano ważność i konieczność inwestowania w kształcenie techniczne, ze względu na deficyt wykwalifikowanych pracowników, z którym aktualnie mierzy się rynek pracy.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułMam do wynajęcia
Następny artykułPlastycznie i muzykalnie