Strona główna Sochaczew miasto Radni przemeblują miasto

Radni przemeblują miasto

697
0
PODZIEL SIĘ

Po szesnastu latach miejski samorząd zdecydował się w końcu na dokonanie zmian w obwiązującym studium zagospodarowania przestrzennego Sochaczewa. Choć uchwalone w 2002 roku Studium było rewolucyjnym jak na tamte czasy dokumentem to obecnie hamuje on rozwój miasta.

Radni na ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 grudnia, zdecydowali nad rozpoczęciu prac związanych ze zmianą zapisów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”. To najważniejszy planistyczny dokument miasta, decydujący m.in. kształcie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego.

Samo studium powstało 2002 roku, na mocy obowiązujących wówczas przepisów i od tamtej pory mimo zmiany prawa nie uległo zmianie. To z kolei powoduje, że niektóre jego zapisy stały się nie tylko nieaktualne, ale również niezgodne z obowiązującymi ustawami. Przez ten czas zmieniły się również uwarunkowania gospodarcze jak i urbanistycznie nie tylko w samym Sochaczewie, ale i w jego okolicach.

A to powoduje konieczność dostosowania Studium do nie tylko do obowiązującego prawa jak również do istniejących realiów.

A tym są m.in. powstała obwodnica Sochaczewa, autostrada A2 czy kilometry ścieżek rowerowych. Do miasta doprowadzono gaz, przeprowadzono wart ponad 100 mln projekt kanalizacyjny. Każda tak duża inwestycja ma wpływ na lokalną społeczność, gospodarkę, przeniesienie ruchu kołowego w nowe obszary. W studium należy też uwzględnić plan budowy nowego mostu na Bzurze oraz odnieść się do zapowiedzi budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w pobliskim Baranowie.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że kilkanaście lat temu zainteresowanie terenami pod budownictwo wielorodzinne było znikome, a dziś coraz częściej deweloperzy pytają, gdzie studium dopuszcza budowę bloków. Tymczasem obowiązujące Studium w dużym stopniu ogranicza takiej inwestycje. Istotne jest również to, że w tym czasie również graniczące z miastem samorządu uchwaliły własne studium zagospodarowania przestrzennego, z którymi jak chociażby zapisami dotyczącym układów komunikacyjnych miejskie studium nie jest zbieżne.

Samo prace nad zmiany dokumentem potrwają – jak zaznaczył podczas sesji Tadeusz Krysiak, naczelnik Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Sochaczewie – około półtora roku. Następnie projekt Studium zostanie wyłożony dom publicznego wglądu.

Jednak jak zaznaczył naczelnik już teraz Urząd Miejski zachęca mieszkańców Sochaczewa do współpracy nad dokumentem i zgłaszania ewentualnych uwag.

Do tematu Studium powrócimy w jednym z najbliższych wydań Expressu Sochaczewskiego

Jerzy Szostak/ UM Sochaczew

Fot.: Jerzy Szostak