Strona główna Sochaczew miasto Punkty za Kartę Mieszkańca

Punkty za Kartę Mieszkańca

457
0
PODZIEL SIĘ

Radni na ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Miejskiej określili dodatkowe kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto oraz rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przypomnijmy, że od pewnego czasu obowiązują ogólnokrajowe kryteria, do których muszą się stosować wszystkie samorządy. Zgodnie z nimi najpierw do przedszkoli zapisuje się np. dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica lub rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych. Samorząd może jednak ustalić dodatkowe kryteria naboru, co też zrobili na ostatniej sesji miejscy radni.

W wyniku ich decyzji dodatkowe punkty można zyskać, gdy: przynajmniej jedno z rodziców posiada Sochaczewską Kartę Mieszkańca, dziecko i rodzic mieszkają w Sochaczewie, gdy w przedszkolu jest już rodzeństwo kandydata, kandydat deklaruje pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie, albo mama i tata pracują lub dziennie studiują.

Jeśli chodzi o nabór do podstawówek, to nie zmienia się jedno – jeśli dziecko mieszka w obwodzie szkoły, dyrektor musi je przyjąć do I klasy. Jeśli mieszka poza nim, ustalając listę przyjętych dyrektor sięgnie do podjętej przez radnych uchwały określającej kryteria naboru. Tu także dodatkowe punkty przyznano m.in.: gdy jeden z rodziców (opiekuna prawnego) posiada Sochaczewską Kartą Mieszkańca czy rodzeństwo uczy w tej samej szkole. Punkty przyznawane są także w sytuacji gdy uczeń pochodzi z wielodzietnej rodziny oraz gdy jest   niepełnosprawny.

opr. es

fot. Pixabay