Strona główna Iłów Podsumowani, korekty i plany

Podsumowani, korekty i plany

585
0
PODZIEL SIĘ

Końcówka 2018 roku w gminie Iłów upłynęła pod znakiem sesji rady gminy. 19 grudnia radni zamknęli rok budżetowy i przyjęli wymagane uchwały, które powinny być przegłosowane przed końcem mijającego roku.

Ostatnia sesja przed Sylwestrem odbyła się 28 grudnia i poświęcona była wyłącznie uchwaleniu nowego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na najbliższe 5 lat.

– Koniec roku był w gminie bardzo pracowity. Część uchwał przyjętych 19 grudnia miała jednak charakter kosmetyczny. Były to uchwały przegłosowane jeszcze jesienią ubiegłego roku. Jednak konieczne były drobne poprawki wskazane przez gabinet wojewody mazowieckiego. Zapoznaliśmy się z tymi uwagami i radni wprowadzili korekty i przyjęli uchwały w nowej formie zgodnej z tym, co przekazał nam wojewoda – poinformował Przemysław Nowacki, sekretarz gminy Iłów.

Korekty i nowe ceny

 W przedświątecznej sesji Rady Gminy dokonano ostatecznych przesunięć finansowych w budżecie, w tym m.in. przeniesiona została na rok część kosztów prac związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii.

– To wynika z tego, że wykonawca tego zadania nie zdołał zakończyć całości przedsięwzięcia do końca 2018 roku. Wnioskowaliśmy wspólnie z partnerem, gminą Słubice, o przesunięcie terminu zakończenia prac o kilka tygodni. Inwestycja ma być zakończona do 12 lutego – dodaje sekretarz gminy Iłów.

Ponadto radni przyjęci na sesji program współpracy z organizacjami pozarządowymi i zajmującymi się wolontariatem. Przegłosowane zostały poprawki w statucie gminy Iłów, które zalecił wojewoda mazowiecki. Kosmetyczne zmiany były też w uchwale dotyczącej nadania nazwy urzędowej parkowi w Iłowie. Tu trzeba było zapisać nazwę dużymi, zamiast małymi literami.

Radni gminy uchwalili na sesji przedświątecznej również kwotę wynagrodzenia wójta gminy Iłów. Tak więc wójt Paweł Kraśniewski od nowego roku otrzyma w sumie 9860 złotych brutto. Na jego pobory składają się: wynagrodzenie zasadnicze, wysługa lat, dodatek specjalny oraz funkcyjny.

Mieszkańcy gminy dowiedzieli się też, że od 1 stycznia naliczane będą nowe stawki za odpady komunalne. I tak za śmieci segregowane przyjdzie zapłacić 13 zł miesięcznie od osoby. Natomiast odpady niesegregowane mają kosztować w przypadku wybrania tej opcji 25 zł na miesiąc od osoby.

Radni zdecydowali też o warunkach skorzystania przez mieszkańców z wieloletniego programu osłonowego w zakresie   dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”. Dopłaty zależne są od kryterium dochodowego rodziców dzieci. Jak poinformowała Urszula Karolewska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie, program ten jest kontynuacją dotychczasowych działań gminy w zakresie dożywiania dzieci. Dodatkiem jest możliwość doposażenia stołówek przez placówki oświatowe, co gwarantuje ten program. Przyjęto też uchwałę w sprawie warunków przyznania i zwrotu wydatków na dowóz i zakup żywności dla najbiedniejszych mieszkańców gminy.

Nowy budżet przyjęty

Natomiast ostatnia w roku sesja Rady Gminy Iłów, która odbyła się 28 grudnia, dotyczyła zamknięcia budżetu z roku minionego oraz przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2019. Zgodnie z planami tegoroczny budżet po stronie dochodów ma wynieść 26 905 814 zł. Wydatki zaplanowane są do wysokości 25 230 581 zł. Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1 675 233 zł ma być przeznaczona na spłatę zadłużenia gminy. Tegoroczny budżet jest zbliżony do tego, jaki był w ubiegłym roku. Radni zdecydowali, że w gminie konieczne są solidne oszczędności, by zacząć spłacać zaciągnięte w poprzednich latach zobowiązania.

Obecni na sesji sołtysi zgłaszali jednak, by, oszczędzając na wydatkach, nie zapomnieć o koniecznych w gminie inwestycjach drogowych, gdyż od nich zależy dalszy rozwój gminy. Kończący się rok był też okazją do podziękowań i wystąpień oficjalnych nowych radnych gminy i powiatu. Kolejna sesja przewidywana jest w drugiej połowie stycznia.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułNowy budżet dla miasta
Następny artykułPaczka od myśliwych