Strona główna Brochów Pamięci naukowca

Pamięci naukowca

497
0
PODZIEL SIĘ

Podczas inauguracji obchodów 60-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego 16 stycznia, pracownicy Parku wraz z samorządowcami z gminy Brochów dokonali odsłonięcia pamiątkowego obelisku w Famułkach Królewskich.

Głaz ten jest poświecony Romanowi Michałowi Andrzejewskiemu, wybitnemu polskiemu biologowi, zoologowi i byłemu wiceministrowi ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w latach 1989–1992. Był on silnie związany z KPN poprzez swą pracę naukową. Od 1993 roku, co kadencję, był powoływany na przewodniczącego jego rady naukowej. W swej działalności naukowej zajmował się głównie problematyką populacji drobnych gryzoni, zajęcy i dzików, a także planowaniem przestrzennym pod kątem zagadnień ekologicznych. Wiele z tych prac dotyczy kampinoskiego parku.

Od 1954 do 1973 r. profesor Andrzejewski pracował naukowo w Instytucie Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Był m.in. kierownikiem zakładu populacji i sekretarzem naukowym tego instytutu. Później pracował w Instytucie Kształtowania Środowiska. Kierował też katedrą leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i katedrą ekologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponadto współpracował z Międzynarodowym Centrum Ekologii PAN, Wyższą szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Był przewodniczącym Komitetu Ekologii PAN i jego honorowym przewodniczącym. Na emeryturę przeszedł w 2005 roku. W 2011 roku odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

BN

Fot. UG Brochów