Strona główna Kampinos Oświadczenie Gminy Kampinos w sprawie makabrycznej instalacji w Puszczy Kampinoskiej

Oświadczenie Gminy Kampinos w sprawie makabrycznej instalacji w Puszczy Kampinoskiej

2025
0
PODZIEL SIĘ

Na portalach internetowych i Youtube ukazał się film pt. ”Makabryczna instalacja w Puszczy Kampinoskiej. Wszystko z naszych pieniędzy”.

Artykuły oraz film wskazują na kontrowersyjny charakter projektu, który został dofinansowany kwotą 34 000 złotych. Publikacje spowodowały, że do Urzędu Gminy Kampinos skierowano szereg pytań, między innymi czy Gmina Kampinos jest zaangażowana w realizację tego przedsięwzięcia?

Mając na uwadze powyższe oświadczamy, iż Samorząd Gminy Kampinos nie jest partnerem ani też nie objął patronatem wskazanej inicjatywy. Urząd Gminy w Kampinosie nie był informowany o tym przedsięwzięciu. Należy podkreślić, iż w finansowanie projektu nie są zaangażowane żadne środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Kampinos.

Mamy nadzieję, że działania naprawcze, które zostaną podjęte przez twórców „instalacji” pozwolą na minimalizację negatywnych skutków dla wizerunku i promocji naszego regionu.

Urząd Gminy Kampinos z 31 XII 2018

(Na stronie internetowej urzędu)