Strona główna Sochaczew miasto Nowy budżet dla miasta

Nowy budżet dla miasta

532
0
PODZIEL SIĘ

Prawie 40 milionów złotych przeznaczy w tym roku miejski samorząd na inwestycje, które poprawią poziom życia mieszkańców Sochaczewa. Część tych środków zostanie przeznaczonych między innymi na zakup nowych autobusów oraz zagospodarowanie terenów nad Bzurą i Utratą. Kontynuowany będzie również program utwardzania miejskich ulic.

Na ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 grudnia, radni przyjęli budżet miasta oraz związaną z nim Wieloletnią Prognozę Finansową. Z przyjętego przez radę dokumentu wynika, że przyszłoroczny budżet miasta wyniesie 172 550 433 zł, natomiast zaplanowane wydatki oszacowano na kwotę 169 662 817 zł. Z czego na inwestycje miejski samorząd przeznaczy 30 939 380 zł, czyli ponad 18 procent wszystkich zaplanowanych wydatków.

Zaplanowany kompromis

Jak wynika z przyjętego przez radnych dokumentu, w przyszłym roku miasto będzie posiadało znowu nadwyżkę budżetową w wysokości 2 887 615 zł. Zostanie ona w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów. Miasto planuje także emisję papierów wartościowych na kwotę 1,5 miliona złotych. Pozyskane w ten sposób środki mają być przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dodajmy, że dochody własne miasta zaplanowano na kwotę 94 022 824 zł. Do tego dojdą subwencje w wysokości 27 602 756 zł oraz 50 924 852 zł dotacji celowych.

Podobnie jak i w poprzednich latach, największe wydatki samorządu Sochaczewa związane będą z prowadzeniem podległych miastu szkół i przedszkoli. Na ten cel w budżecie zarezerwowano kwotę 51 685 735 zł. Z kolei na szeroko pojętą pomoc społeczną zostanie przeznaczonych 10 111 868 zł. Natomiast wydatki obejmujące transport publiczny i remonty dróg oszacowano na 13,5 mln zł, gospodarkę komunalną na 9,5 mln zł, a na sport i rekreację przeznaczonych zostanie 8,5 mln.

Burmistrz Piotr Osiecki przed głosowaniem nad budżetem zaznaczył, że przedstawiony radzie dokument jest formą kompromisu pomiędzy potrzebami a możliwościami, a część opisująca inwestycje jest powieleniem zapisów z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z jednej strony budżet zabezpiecza bieżące funkcjonowanie samorządu i wszystkich podległych mu jednostek, a jednocześnie pokazuje, że na inwestycje samorząd chce wydać 31 milionów złotych – stwierdził burmistrz. Dodając, że budżet nie jest dokumentem zamkniętym. Podlega zmianom, a praktyka ostatnich lat pokazuje, że niemal na każdej sesji analizowane są propozycje korekt, co w samorządzie jest normalną praktyką. Odnosząc się do 31 mln przeznaczonych na inwestycje, zaznaczył, że 2019 rok to rok przygotowań do nowych projektów i ma nadzieję, że rynek wykonawców, który się ukształtował w ubiegłym roku, nieco się zmieni, tzn. ceny ofertowe nie będą przekraczały w tak dużym stopniu kosztorysów inwestorskich. W głosowaniu za budżetem opowiedziało się 11 radnych, a ośmiu było przeciw.

Przeciwko rozwojowi

Wcześniej radni podjęli uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta. W tym przypadku doszło do zaskakującej sytuacji. Otóż przedstawiona radnym Prognoza była tą samą, która zamykała 2018 rok, i jednocześnie otwiera 2019 rok, a za jej przyjęciem opowiedzieli się na jednej z ubiegłorocznych sesji wszyscy obecni radni. Tym razem jednak opozycja zagłosowała przeciwko przyjęciu WPF. Co było zaskoczeniem. Otóż, głosując przeciwko, opozycja stwierdziła tym samym, że jest przeciwko kontynuacji zagospodarowania terenów nad Bzurą, zakupu nowych autobusów, budowy nowego amfiteatru czy zagospodarowaniu nabrzeża Utraty w Chodakowie. Odejście od tych planów skutkowałoby koniecznością zwrócenia przez miasto kilkunastu milionów złotych otrzymanych dotacji. Na szczęście tak się stanie, ponieważ koalicja rządząca miastem zdołała zatwierdzić uchwałę.

Uchwała WPF jest o tyle istotna, że zawiera ściśle określone inwestycje, których realizacji podjął lub podejmie się samorząd. Jednocześnie chcę podkreślić, iż na przeważającą większość inwestycji samorząd otrzymuje wsparcie z środków zewnętrznych, co w rezultacie odciąża budżet i pozwala rozwijać nasze miasto. W podjętych uchwałach znalazły się takie przedsięwzięcia jak: Sochaczewski Eko-bus, który obejmuje między innymi zakup 5 autobusów, 2 biletomatów oraz 5 tablic dynamicznego rozkładu jazdy, a także dalsza przebudowa stadionu Orkana, dokończenie przebudowy bulwarów, budowę amfiteatru czy nowej przystani. A wszystkie działania podejmowane przez samorząd mają na celu rozwój naszego miasta, poprawę jego bezpieczeństwa i estetyki. Jestem przekonana, że takiego podejścia oczekują od nas mieszkańcy. Dziękuję tym wszystkim radnym, którzy podczas ostatniej Sesji zagłosowali „za” inwestycjami, dając jednocześnie zielone światło na dalszy rozwój naszego miasta – powiedziała nam radna Selena Majcher, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Sochaczewie.

Jerzy Szostak

Fot.: Jerzy Szostak