Strona główna Powiat Nowe opłaty za odholowanie pojazdów

Nowe opłaty za odholowanie pojazdów

498
0
PODZIEL SIĘ

Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym jest zadaniem własnym powiatu.

Rada Powiatu w Sochaczewie, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej jego realizacji oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat oraz wysokość kosztów odstąpienia od czynności usunięcia pojazdu.

Każdy, kto m.in. pozostawi pojazd w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia on ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, nie będzie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) lub będzie kierować nie posiadając uprawnienia do kierowania pojazdami, powinien liczyć się z tym, że jego pojazd zostanie odholowany, za co będzie musiał zapłacić. Decyzję o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi w zależności od powyższych sytuacji wydaje policja. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Realizacją tego zadania w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Zaś do zadań Rady Powiatu należy ustalanie corocznie, w drodze uchwały, wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdu. Na sesji 10 grudnia br. radni zdecydowali, iż w roku 2019 opłaty te w naszym powiecie wyniosą: np. za usunięcie roweru lub motoroweru 115 zł, a za każdą dobę jego przechowywania będzie trzeba zapłacić 21 zł. Za odholowanie motocykla właściciel zapłaci już 227 zł. Za samochody osobowe, (czyli pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t), które stanowią według statystyk powiatowych aż 95% pojazdów usuwanych, zapłacimy 494 zł; a za każdą dobę jego przechowywania – 41 zł. W roku 2019 kwoty te będą nieznacznie wyższe w stosunku do roku 2018.

W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w ciągu 3 miesięcy od dnia holowania starosta występuje do sądu z wnioskiem orzeczenia jego przepadku na rzecz powiatu. Pozytywne rozpatrzenie tego wniosku przez sąd oznacza pozbawienie właściciela prawa własności do nieodebranego pojazdu, nie zwalnia jednak z konieczności uiszczenia kosztów związanych z jego usunięciem, przechowywaniem, sprzedażą lub zniszczeniem. Wszystkich tych kosztów, które powstały od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do czasu zakończenia postępowania. Zgodnie z obowiązującym prawem do ich poniesienia zobowiązana jest osoba będąca właścicielem pojazdu w dniu wydania dyspozycji jego usunięcia.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

fot. Pixabay