Strona główna Powiat Interaktywna mapa powiatu

Interaktywna mapa powiatu

630
0
PODZIEL SIĘ

Geoportal to portal internetowy, inaczej interaktywna mapa, w której wizualizowane są dane przestrzenne. Został zbudowany na zasadzie węzłów katastralnych, czyli danych pozyskiwanych bezpośrednio z bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez powiaty.

Odbiorcami serwisu geoportal są jednostki administracji publicznej, inwestorzy, przedsiębiorcy a także obywatele. I właśnie m.in. o jego funkcjonalności, możliwych udogodnieniach, dostępności danych rozmawiali pracownicy urzędów miasta i gmin na spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, które odbyło się w urzędzie Starostwa w miniony wtorek, 22 stycznia.

Rośnie znaczenie

Spotkanie otworzyła Irena Kaca – dyrektor Wydziału Geodezji, a oprócz urzędników uczestniczyli w nim m.in. Jolanta Gonta – starosta sochaczewski, Tadeusz Głuchowski – wicestarosta i Teresa Pawelak – skarbnik powiatu.

O tym, jak duże znaczenie ma geoportal, mogą świadczyć liczby: tylko w minionym roku – sochaczew.geoportal2.pl – odwiedziło kilkanaście tysięcy osób, pobierając ponad 1,5 miliona danych.

Obecnie poprzez Geoportal Powiatu Sochaczewskiego można uzyskać m.in. dane dotyczące gruntów, budynków, użytków i klas gleb, podłączyć mapę topograficzną i ortofotomapę. Jego możliwości są jednakże zdecydowanie większe niż aktualnie dostępne. I m.in. o tych udogodnieniach, dostępnych aplikacjach na geoportalu i jego funkcjonalności mówiła, wskazując konkretne przykłady – Alicja Pradela z firmy Geobid.

Natomiast o korzystaniu przez urzędników z geoportalu, jak i o jego korzyściach mówiła Paulina Pawełek-Dybiec – starszy geodeta w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Wskazała przy tym również na różne problemy związane z obsługą portalu, podkreślając konieczność zabezpieczenia ruchu internetowego przychodzącego spoza Starostwa, oraz wskazując koszty utrzymania i rozwijania serwisu.

Konieczna rozbudowa

Statystyki pokazują, że portal cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki integracji danych administracyjnych z danymi zawartymi w geoportalu, jednostki administracji publicznej mogą nie tylko jednocześnie publikować własne opracowania przestrzenne, ale także je korygować. Dlatego też, aby móc umożliwić m.in. samorządom większy jeszcze dostęp do odpowiednich zbiorów i usług danych przestrzennych niezbędnych do wykonywania przypisanych im zadań i usług publicznych, konieczny jest zakup m.in. większego serwera.

Należy przeprowadzić niezwłoczną rozbudowę infrastruktury technicznej/teleinformatycznej, umożliwiającej jeszcze bardziej skuteczne działanie i stwarzającej zdecydowanie większe perspektywy funkcjonowania systemu. I tu pojawiła się propozycja solidarnego uczestnictwa w kosztach utrzymania sochaczewskiego geoportalu przez wszystkie samorządy powiatu sochaczewskiego na podstawie stosownie podpisanego porozumienia. Jak do tego tematu podejdą włodarze poszczególnych gmin – czas pokaże.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZmienili prawnika
Następny artykułPieniądze na zabytki