Strona główna Powiat Harmonogram pracy Rady Powiatu

Harmonogram pracy Rady Powiatu

554
0
PODZIEL SIĘ

Podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji (28 grudnia) Rada Powiatu zatwierdziła harmonogram pracy Rady Powiatu na rok 2019. Wykaz zadań jest dość obszerny.

Dokument podzielony został na cztery kwartały, każdy z nich zawiera zagadnienia dotyczące zaplanowanych działań m.in. odnośnie budżetu czy też sprawozdań z działalności i realizacji zadań jednostek podległych tj. Powiatowego Zarządu Dróg, ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, Powiatowego Urzędu Pracy, szkół i placówek opieki społecznej, dla których organem prowadzącym jest powiat.

W każdym kwartale radni zajmą się uchwaleniem zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wynika to z konieczności aktualizacji zadań budżetowych, w związku z nowymi zadaniami i wpływającymi środkami. W pierwszych trzech miesiącach roku zatwierdzą plan podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zapoznają się z informacją o sytuacji na rynku pracy, oraz na temat zapobiegania przestępczości czy ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku. Warto tu wspomnieć, iż corocznie odbywa się powiatowa debata o bezpieczeństwie organizowana przez Starostwo Powiatowe i Komendę Powiatową Policji, w której biorą udział mieszkańcy.

W pierwszym kwartale Rada zaplanowała też przyjęcie sprawozdań m.in. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2018, z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat sochaczewski, jak również z realizacji programu współpracy naszego powiatu z organizacjami pozarządowymi za ubiegły 2018 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu to kolejne zadanie Rady Powiatu, tym razem w planie drugiego kwartału. Uzyskanie absolutorium to jedna z najważniejszych uchwał dla każdego samorządu, która służy kontroli wykonywania budżetu przez organ wykonawczy jednostek samorządu terytorialnego. W tym samym okresie radni zapoznać się mają z informacją Zarządu o realizacji wcześniej podjętych uchwał oraz z informacją z działalności Powiatowego Zarządu Dróg, jak również o funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego i lecznictwa specjalistycznego. Ponadto, Rada ma zatwierdzić bilans ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za 2018 rok oraz zapoznać się z oceną zasobów pomocy społecznej w powiecie sochaczewskim.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku to zadanie, które realizowane będzie w kolejnym, trzecim kwartale br. Wówczas też przedstawione ma być sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy również za okres styczeń – czerwiec br.

Z kolei, w ostatnich miesiącach roku radni zaplanowali prace nad uchwaleniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok, zapoznają się ze stanem realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. Uchwała budżetowa dotycząca planu dochodów i wydatków w roku 2020, która to stanowi podstawę polityki finansowej powiatu, zostanie przyjęta pod koniec tego roku.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułDotacja na ocieplenie
Następny artykułMuszą uporządkować