Strona główna Rybno Dożywianie i wybory

Dożywianie i wybory

580
0
PODZIEL SIĘ

Ostatnia sesja Rady Gminy Iłów, która odbyła się 17 stycznia, poświęcona była głównie sprawom finansowym oraz przyjęciu uchwał dotyczących wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Radni podwyższyli kryterium dochodowe upoważniające do skorzystania z obiadów. Przyjęto także uchwałę o odstąpieniu od żądania zwrotu wydatków oraz zasad zwrotu wydatków przyznanego świadczenia. Ponadto radni dokonali korekty bieżącej uchwały budżetowej oraz przyjęli modyfikację Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Rybno.

Na sesji 17 stycznia radni ustalili terminy i zasady przeprowadzenia wyborów na sołtysów i do rad sołeckich, które niebawem się rozpoczną. Na przełomie stycznia i lutego przeprowadzane są spotkania w sołectwach i przeprowadzane będą wybory.

BN

fot. Pixabay