Strona główna Powiat Dobry obiad w szkole

Dobry obiad w szkole

714
0
PODZIEL SIĘ

W tym roku rusza jeden z najważniejszych programów Ministerstwa Edukacji Narodowej „Posiłek w domu i w szkole”. W latach 2019-2023 we wszystkich województwach w sumie zostanie przeznaczone 2,75 miliarda złotych z budżetu państwa. Skorzysta z niego 2478 gmin i prawie 1,2 miliona osób. W powiecie sochaczewskim skorzystają z tego wszystkie gminne szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze.

 – W naszym odczuciu, jako organu prowadzącego, większych zmian w funkcjonowaniu pomocy żywnościowej nie będzie. Te same rodziny, jak dotąd będą korzystać z tej formy pomocy w postaci obiadu. Nowością jest jednak możliwość wsparcia na urządzanie i modernizację stołówek. Ważna dla nas jest poprawa standardu ich funkcjonowania tam, gdzie już są. To spora pomoc, bo miejsca te nie były modernizowane od prawie 10 lat – mówi Urszula Karolewska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie.

Gminy prowadzą nabór

Podobne opinie, co kierowniczka GOPS w Iłowie, mają szefowie pozostałych gminnych placówek pomocy społecznej. W ich opinii dla gmin to większe wyzwanie, ale samych gmin nie byłoby stać na przygotowanie nowych stołówek i zmodernizowanie już istniejących.

Program wspierania najuboższych w zakresie dożywiania w gminach powiatu sochaczewskiego funkcjonuje już od lat i sprawdza się jak dotąd doskonale.

– Dla naszej gminy to jedno z ważniejszych zadań, by osobom potrzebującym zapewnić nie tylko pomoc żywnościową w postaci paczek, ale też dzieciom gorące posiłki. To w wielu przypadkach jedyny gorący posiłek dziecka w ciągu całego dnia. Realizujemy to zadanie bardzo skrupulatnie już od dawna, a wsparcie rządowe pozwoli nam na jeszcze więcej – stwierdziła na jednej z ostatnich sesji Elżbieta Kowalczyk, sekretarz gminy Sochaczew, rekomendując nowy program MEN.

W gminach trwa obecnie nabór wniosków. Jest to konieczność administracyjna. Tym bardziej, że zmieniły się nieco warunki i zasady skorzystania z tych świadczeń w zakresie wsparcia w postaci posiłków, dowozu, jak też świadczenia rzeczowego. Zmieniły się bowiem limity dopłat, które są zależne od dochodów na rodzinę i od 1 stycznia nieco wyższe niż dotąd. Ustalono kryterium dochodowe, dające możliwość do nieodpłatnego skorzystania z posiłków na 150 procent najniższej stawki na osobę w rodzinie. Tym samym jest okazja, że więcej dzieci skorzysta z darmowych obiadów dotowanych przez rząd.

Uchwały w gminach powiatu sochaczewskiego zapadły pod koniec grudnia. We wszystkich gminach decyzje przegłosowywali radni jednogłośnie. Teraz dokumentacja dająca możliwość skorzystania z programu jest kompletowana do końca stycznia. Na razie pomoc udzielana ma być na starych zasadach. Dokumentacja ma być dostarczana do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach.

– Jednak nowe zapisy i podwyższenie kryterium dochodowego da pewne możliwości skorzystania nowym osobom z programu. Zwłaszcza, gdy dochody w rodzinie nie są za wysokie i podzielone na przykład na wielu członków. Dla niektórych wielodzietnych rodzin jest to trudnym do ogarnięcia problemem. Jednak w każdej chwili każda rodzina może wejść do tego programu, jeśli spełnia kryteria dochodowe – zauważył na grudniowej sesji Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

Pomoc na lata

Ministerialny program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W gminach np. Iłów czy Brochów najbardziej cieszą się z możliwości, jakie ten program daje w kwestii doposażenia, adaptacji i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych.

– To ważne, szczególnie dla małych szkół, w których dotąd nie było stołówek. Taki wydatek na miejsce konsumpcji posiłków musi spełniać określone normy Sanepidu i bezpieczeństwa dla uczniów. Małych placówek na duże koszty z tym związane dotąd nie było stać. Stoły i krzesła w tych już istniejących stołówkach też nie mają nieokreślonego limitu wytrzymałości. Konieczna jest ich wymiana po kilku latach – zaznacza jeden z sołtysów z gminy Brochów, stwierdzając, że dobrze będzie, jeśli stałe stołówki znajdą się w małych szkołach.

Projekt rozporządzenia określa maksymalne kwoty wsparcia finansowego udzielanego w ramach realizacji tego modułu. Poszczególne szkoły mogą otrzymać do 80 tys. zł – na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych, czyli własnej kuchni i jadalni. Na poprawę standardu można maksymalnie dostać do 25 tys. zł

25 000 zł.

Bogumiła Nowak

Fot. PIxabay