Strona główna Powiat Budżet Powiatu uchwalony

Budżet Powiatu uchwalony

570
0
PODZIEL SIĘ

Siedemnastoma głosami „za”, przy jednym głosie „przeciw” i dwóch „wstrzymujących się” Rada Powiatu przyjęła 28 grudnia 2018 roku plan dochodów i wydatków na rok 2019.

W powiatowym budżecie zaplanowano dochody w łącznej kwocie 81 056 653,76 zł, oraz wydatki równe 79 996 203 zł. Różnica wynosząca wartość 1 060 450,76 zł stanowi nadwyżkę budżetu. Zostanie ona przeznaczona na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Perspektywiczny budżet

 Starosta sochaczewski Jolanta Gonta podsumowując projekt budżetu, podkreśliła, iż jest to dobry i perspektywiczny budżet, który zapewnia stabilność w postaci środków na bieżące funkcjonowanie powiatu, a jednocześnie harmonijny jego rozwój. Zabezpieczone są w nim środki na kontynuację rozpoczętych projektów, zakupy inwestycyjne, realizację nowych zaplanowanych zadań, m.in. dalsze remonty i modernizację dróg, poprawę infrastruktury szkolnej, dalsze działania wprowadzające do budowy nowej przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie czy budowy tunelu w Teresinie.

Łącznie w budżecie na inwestycje zapisano ponad 6,5 mln zł środków na inwestycyjne wkłady własne, które pozwolą na pozyskanie również w roku 2019 zewnętrznych dotacji, z których powiat dotychczas umiejętnie korzysta.

Nowy wiceprzewodniczący

Podczas III sesji do grona radnych, składając uroczyste ślubowanie, dołączył Józef Chocian, który decyzją Komisarza Wyborczego w Płocku zastąpił radnego Marka Fergińskiego. Przyjął on bowiem stanowisko zastępcy burmistrza miasta Sochaczew, tym samym rezygnując z zasiadania w Radzie Powiatu w Sochaczewie.

Józef Chocian uzyskał drugi wynik w ostatnich wyborach, jako kandydat w okręgu numer 3 z listy Sochaczewskiego Forum Samorządowego. Co ważne, przeważającą decyzją Rady Powiatu uzupełnił on skład jej prezydium jako wiceprzewodniczący.

Rada Powiatu, aby usprawnić swoje działania w nadchodzącym nowym roku, tradycyjnie na ostatniej sesji przyjęła harmonogram pracy Rady Powiatu na 2019 rok oraz zatwierdziła roczny plan kontroli i plan pracy Komisji Rewizyjnej.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie