Strona główna Iłów Za nami drugie obrady Rady Gminy

Za nami drugie obrady Rady Gminy

876
0
PODZIEL SIĘ

II sesja Rady Gminy nowej kadencji odbyła się 29 listopada. W obradach wziął udział Jan Kraśniewski – Wójt Gminy Iłów, Jolanta Gonta – Starosta Sochaczewski, sołtysi i zaproszeni gości. Posiedzenie prowadził przewodniczący Sławomir Tomaszewski.

Zwołanie posiedzenia podyktowane było m.in. koniecznością wyboru przewodniczących oraz członków dwóch ustawowych komisji RG: Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Priorytetowe działanie Rady w zakresie ustalenia składu tych komisji narzuca ustawa o samorządzie terytorialnym, która w art. 15.1   wskazuje, że Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym.

W celu wypełniania funkcji kontrolnej Rada Gminy 29 listopada powołała Komisję Rewizyjną, do której należy m.in. sprawowanie kontroli działalności wójta Jana Kraśniewskiego, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Zgodnie z treścią art. 18 b.1 powołanej ustawy Rada Gminy rozpatruje skargi na działania wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu radni wyłonili Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Podczas sesji radni podjęli także uchwały w sprawie stawek podatków lokalnych obowiązujących w 2019 roku. Poddane pod głosowanie projekty uchwał zawierały stawki wynikające z rekomendacji poprzedniego wójta Romana Kujawy.

Przygotowane propozycje zawierały stawki na dotychczasowym poziomie. Radni nowej kadencji nie sprzeciwili się im i w tej sprawie głosowali jednomyślnie.

Bezsporny był także wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, na którego radni jednomyślnie wybrali Radosława Kunza. Z kolei stosunkiem głosów: 9 za i 6 przeciw – Danuta Geras została przewodniczącą Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Ze sprawozdania wójta uczestnicy posiedzenia dowiedzieli się m.in., że trwają przygotowania do wprowadzenia zmian organizacyjnych dotyczących przebiegu sesji, ustalenia stałej listy zapraszanych gości oraz zwiększenia dostępności Urzędu Gminy.

Sprawy różne, które najdłużej absorbowały obradujących, koncentrowały się wokół oświetlenia ulicznego wsi. W tym zakresie wójt Jan Kraśniewski wyjaśnił, że potrzeby energetyczne mieszkańców będą zaspokajane stosownie do możliwości finansowych gminy.

Komisja Rewizyjna: Radosław Kunz, Danuta Geras, Bożena Rolewska, Renata Bartosiak, Rafał Durzyński, Paweł Wójcik.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji: Danuta Geras, Radosław Kunz, Jakub Zientara, Bożena Rolewska, Joanna Rybicka, Edyta Szymerska.

Urząd Gminy w Iłowie